Soczewki fakijne przednio- i tylnokomorowe – jedyna odwracalna metoda korygowania wady wzroku

Soczewki fakijne, nazywane “wewnętrznymi soczewkami kontaktowymi” lub “wszczepialnymi soczewkami kontaktowymi” są wszczepiane do oka pacjenta jako dodatek do naturalnej soczewki oka. Oznacza to, że naturalna soczewka nie jest usuwana. 

Ważnym czynnikiem różnicującym jest to, czy soczewka fakijna znajduje się przed czy za tęczówką. W związku z tym rozróżnia się soczewki fakijne komory przedniej i soczewki fakijne komory tylnej.

Soczewki przedniokomorowe Artisan i Artiflex doszczepiane są do komory przedniej oka i fiksowane/mocowane na tęczówce  (pomiędzy rogówką, a tęczówką).

Soczewki Artisan (dostępne są w mocach -3 do -23,5 dioptrii) zbudowane są ze sztywnego materiału zwanego PMMA, a Artiflex (w mocach -3 do – 14,5 dioptrii) ze zwijalnego silikonu. Soczewka zwijalna może być wszczepiona do oka przez mniejsze cięcie, gojenie rany pooperacyjnej i rehabilitacja wzroku odbywają się więc bardzo szybko.

Soczewki tylnokomorowe  EVO + Visian ICL ™ wykonane z  z tworzywa Collamer® – biokompatybilnego materiału stworzonego na bazie kolagenu, bardzo dobrze tolerowanego przez oko – nie muszą być mocowane. Są po prostu wkładane do tylnej komory – wszczepiane są za tęczówkę, do torebki soczewki własnej pacjenta.

Dużą zaletą tylnych soczewek komorowych jest to, że nie są one widoczne dla innych osób. Niewidoczna tylna komora wykonana jest

Oba rodzaje soczewek fakijnych można usunąć i wymienić, jeśli zajdzie taka potrzeba, np. wada wzroku powiększy się, dlatego mówimy, że soczewki fakijne to jedyna odwracalna metoda korygowania wady wzroku.

Jeżeli natomiast zaistnieje konieczność operowania zaćmy albo korekcji prezbiopii, “wyjmuje się” się soczewkę fakijną, usuwa soczewkę własną jak przy standardowym zabiegu i wszczepia się na jej miejsce nową sztuczną soczewkę (inną niż fakijna).

https://www.youtube.com/watch?v=LiaclC7mCoc

Kto kwalifikuje się do operacji wszczepienia soczewek fakijnych

Do operacji wszczepienia soczewki fakijnej kwalifikują się osoby w wieku pomiędzy 18 a  ok. 45 rokiem życia ze stabilną wadą wzroku w zakresach: krótkowzroczność do ponad -20 dioptrii oraz dalekowzroczność do + 10 dioptrii oraz astygmatyzm do 6 dioptrii cylindrycznych. 

Skąd granica ok. 45 roku życia? Z uwagi na fakt, że podczas zabiegu wszczepienia soczewek fakijnych zachowana zostaje naturalna soczewka, zdolności akomodacyjne oka także zostają zachowane. Ale po czterdziestce, właśnie w okolicy 45. roku życia, pojawia się postępujące zesztywnienie soczewki własnej, co prowadzi do osłabienia zdolności akomodacyjnych oka (prezbiopii).

W zależności od tego czy prezbiopia (zwana też starczowzrocznością) jest jedyną dysfunkcją oka, czy towarzyszą jej wady wzroku, rozpatruje się u pacjenta różne metody korekty:

Czy wszczepienie soczewek fakijnych wiąże się z powikłaniami?

Najczęstszym powikłaniem po zabiegu wszczepienia soczewek fakijnych może być zbyt bliska odległość soczewki naturalnej i fakijnej. Może wtedy pojawić się ryzyko rozwoju zaćmy i konieczne jest usunięcie wszczepionej soczewki. Niezwykle rzadkim powikłaniem po wszczepieniu soczewki fakijnej może być atak jaskry.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić