Kiedy twoje oczy kwalifikują się do operacji zaćmy?

Pierwsze symptomy zaćmy to:

  • pogorszenie widzenia na odległość
  • problem z postrzeganiem oraz rozróżnianiem barw
  • lepsze widzenie w pochmurne dni
  • widzenie przedmiotów „jak przez brudną szybę”
  • pogorszenie się samoobsługi w związku z zaburzeniami widzenia

Jeszcze do niedawna operowano jedynie zaćmę dojrzałą, obecnie okuliści stoją na stanowisku, że operacja zaćmy jest wskazana nawet w stadium początkowym, jeśli tylko upośledzenie widzenia jest na tyle duże, że utrudnia nam codzienne funkcjonowanie. Specjaliści oceniają, że maksymalny spadek ostrości widzenia, przy którym konieczna jest operacja to 30-40%.

Zaćma dojrzała (cataracta matura) to stan, w którym zmętniała soczewka jest już na tyle gruba i sztywna, że może powodować wzrost ciśnienia śródgałkowego oraz prowadzić do zamknięcia kąta rogówkowo-tęczówkowego, co może skutkować jaskrą. Zamglenie, zmętnienie soczewki jest w zaćmie dojrzałej całkowite. Z kolei zaćma przejrzała to już stadium, w którym włókna soczewki ulegają stopniowemu upłynnianiu, powodując przesunięcie się jądra soczewki w dół, co w dalszej kolejności może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty.

Jak widać zwlekanie z operacją zaćmy jest naprawdę ryzykowne!

Wprawdzie NFZ refunduje zabieg usunięcia zaćmy, ale pacjent ma do dyspozycji wyłącznie najprostsze soczewki, które nie korygują starczowzroczności, co sprawia, że pacjent nadal musi używać okularów do czytania.

Metody usuwania zaćmy

Fakoemulsyfikcja zaćmy – metoda polegająca na usunięciu zaćmy za pomocą ultradźwiękowej końcówki i wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu powierzchniowym aplikowanym w postaci żelu lub kropli do worka spojówkowego. Na miejsce usuniętej soczewki wkłada się nową – elastyczną, zwijalną, akrylową, która sama rozwija się w torebce naturalnej soczewki i osadza we właściwym miejscu w gałce ocznej. Nacięcie jest minimalne (od 1,5 do 3 mm).

Operacja wysokoprecyzyjnym laserem femtosekundowym – metoda polegająca na wykonaniu mikronacięć (tzw. portów) w rogówce i usunięciu przez nie zmętniałej soczewki a następnie wprowadzeniu nowej. Zabieg trwa 10-15 minut.

Operacje zaćmy przy pomocy lasera femtosekundowego Ziemer Z 8!

https://www.youtube.com/watch?v=gHv8YrUspME
author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić