fbpx

Polityka prywatności oraz plików cookies

Respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających nasz serwis internetowy pod adresem https://swisslaser.pl/ (dalej jako „Serwis”). Zapewniamy, że powierzone nam dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako „RODO”.

Poniżej przedstawiamy zasady gromadzenia oraz postępowania z danymi w związku z użytkowaniem Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest SWISSLASER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wrzesińska 12/21, KRS 0000447644 (dalej jako „Administrator”). 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. + 22 161 22 21 lub poprzez wiadomość e-mail na adres info@swisslaser.pl .

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
  1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w postaci adresu IP oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies (o czym szerzej w pkt 3 Polityki Prywatności).
  2. Serwery Administratora są przechowywane w Polsce (https://www.smarthost.pl/hosting-zgodny-z-rodo). Administrator wykorzystuje serwery Google LLC do obsługi poczty elektronicznej.

Google wykorzystuje serwery zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej, ale zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V RODO.

Z polityką bezpieczeństwa Google można zapoznać się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 1. Administrator zapewniając bezpieczeństwo gromadzonych danych, do ich transferu wykorzystuje szyfrowanie TLS (Transport Layer Security).
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników Serwisu w celach:
 1. prezentacji wykonywanych przez Administratora usług, informowania o profilu działalności Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Serwis (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu np. przed atakami zewnętrznymi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH FORMULARZY KONTAKTOWYCH
  1. Administrator udostępnia w Serwisie poniższe formularze kontaktowe umożliwiające zadanie pytania Administratorowi lub zaproszenie do nawiązania kontaktu:
 2. zakładka „Kontakt”: https://swisslaser.pl/kontakt/;

Skorzystanie przez użytkowników Serwisu z formularza kontaktowego wymaga podania imienia, nazwiska oraz – albo adresu e-mail albo numeru telefonu (dane osobowe wymagane). Oprócz wyboru jednej z wyżej wymienionych danych osobowych kontaktowych, użytkownik Serwisu może podać opcjonalnie (fakultatywnie) drugą z wymienionych danych kontaktowych. Przykładowo, w sytuacji gdy użytkownik podał numer telefonu, podanie adresu e-mail jest opcjonalne (i odwrotnie). Podanie danych osobowych wymaganych jest dobrowolne, tym niemniej brak ich podania uniemożliwia kontakt z Administratorem. Ponadto podanie danych opcjonalnych może usprawnić kontakt z Administratorem.

 1. zakładka „Umów wizytę”: https://swisslaser.pl/umow-wizyte/;

Skorzystanie przez użytkowników Serwisu z opcji „umów wizytę”, w celu umówienia na termin darmowej konsultacji, badania lub zabiegu, wymaga podania imienia oraz numeru telefonu (dane osobowe wymagane). Użytkownik Serwisu może opcjonalnie (fakultatywnie) podać również swój adres e-mail. Podanie danych osobowych wymaganych jest dobrowolne, tym niemniej brak ich podania uniemożliwia kontakt z Administratorem. Podanie adresu email może usprawnić kontakt z Administratorem.

 1. stopka strony „Poproś nas o kontakt”.

Skorzystanie przez użytkowników Serwisu z tej formy komunikacji z Administratorem wymaga podania numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu przez Administratora z użytkownikiem Serwisu (dane osobowe wymagane). Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak brak podania numeru telefonu uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem.

 1. Dane osobowe, które są wymagane w wyżej wskazanych formularzach kontaktowych, są przetwarzane przez Administratora w celach:
 1. odpowiedzi na wiadomość użytkownika Serwisy lub na prośbę o nawiązanie przez Administratora kontaktu z użytkownikiem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. ustalenia terminu wizyty (darmowej konsultacji, badania, zabiegu) – podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie użytkownika Serwisu, przed zawarciem umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Dane osobowe, których podanie nie jest wymagane, lecz jest fakultatywne (opcjonalne), są przez Administratora przetwarzane na podstawie zgody użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. COOKIES
  1. W celu poprawy funkcjonalności Serwisu, korzystania z narzędzi analitycznych, a także prezentowania drogą elektroniczną wykonywanych przez Administratora usług, Administrator korzysta z cookies. W związku z tym Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji zapisanych na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (komputer, tablet, telefon etc.). Administrator wykorzystuje cookies tymczasowe, umieszczane na czas korzystania przez Użytkownika z przeglądarki (plik zostaje wykasowany po zakończeniu sesji, tj. zamknięciu przeglądarki), a także cookies stałe, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje zapisane w urządzeniu Użytkownika przez określony czas.
  2. Administrator wykorzystuje cookies własne, umieszczane przez Administratora, jak również cookies zewnętrzne, zamieszczane przez zewnętrzne podmioty, takie jak Google LLC oraz Facebook Inc. Dostawcy plików cookies mogą wykorzystywać dane osobowe do własnych celów marketingowych ww. firm, na co Administrator nie ma żadnego wpływu. 

Google Analytics, Google Ads i Youtube

Google Analytics gromadzi także adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować Administratora z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy. Administrator korzysta z metody maskowania (skracania) adresów IP użytkowników Serwisu. Na podstawie decyzji Administratora dane przekazywane w związku z wykorzystywaniem Google Analytics są przechowywane przez okres 36 miesięcy. 

Administrator korzysta też z narzędzi marketingowych Google Ads.

Dzięki plikom cookies z serwisu Youtube użytkownik może odtwarzać firmy osadzone w Serwisie.

Google wykorzystuje serwery zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej, ale zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V RODO.

Z polityką bezpieczeństwa Google można zapoznać się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Google zapewnia możliwość blokady cookies, które jest dostępne na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl 

Facebook Pixel

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebook. 

Facebook wykorzystuje serwery zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej, ale zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V RODO.

Z polityką bezpieczeństwa Facebook można zapoznać się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w plikach cookies w następujących celach:
 1. prezentacji wykonywanych przez Administratora usług, informowania o profilu działalności Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Serwis (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu np. przed atakami zewnętrznymi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Administrator wykorzystuje w Serwisie następujące pliki cookies:

PLIKI COOKIES FUNKCJONALNE

Nazwa:Charakterystyka:Termin wygaśnięcia:
SSID, SIDCC, SID, SAPISID, HSID, APISID, 1P_JARużywane przez usługę Google reCaptcha1 rok
CONSENTprzechowywanie preferencji zgody na pliki cookie6399 dni (2038-01-01)

PLIKI COOKIES ANALITYCZNE (STATYSTYCZNE)

Nazwa:Charakterystyka:Termin wygaśnięcia:
_gat_UA-37286256-4
_gcl_auidentyfikacja konwersji dla poszczególnych kliknięć w reklamę.90 dni
_gidsłuży do rozróżniania użytkowników1 dzień
_gasłuży do rozróżniania użytkowników1 rok
_fbpstatystyczny plik cookie Facebook90 dni

PLIKI COOKIES REKLAMOWE (MARKETINGOWE)

Nazwa:Charakterystyka:Termin wygaśnięcia:
ANIDużywane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google390 dni
IDEJeden z głównych plików cookie dotyczących reklam używanych w witrynach nienależących do Google390 dni

PLIKI COOKIES INNE

Nazwa:Charakterystyka:Termin wygaśnięcia:
NIDPlik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.180 dni
 1. Przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może obniżyć funkcjonalność Serwisu.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
  1. Dane osobowe użytkownika Serwisu, który wysłał wiadomość za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz narzędzi do umówienia wizyty są przetwarzane przez okres 6 miesięcy od wysłania wiadomości. 
  2. Dane osobowe fakultatywne są przetwarzane do czasu wycofania zgody przez użytkownika Serwisu.
  3. Wskazany wyżej okres przetwarzania przez Administratora danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie o ile będą tego wymagać stosowne przepisy prawa. 
 1. ODBIORCY DANYCH I PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO
  1. Na zasadach wynikających z Polityki Prywatności dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
  2. Administrator przekazuje dane użytkowników Serwisu swoim usługodawcom, którym zostały zlecone usługi IT, jak również podmiotom zewnętrznym dostarczającym pliki cookies, tj. Google i Facebook.
  3. Administrator gwarantuje możliwość wykonania przez użytkowników Serwisu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  4. Użytkownicy Serwisu mogą skorzystać z tych uprawnień gdy: 
PRAWO:KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRAWA?
Dostęp do danychUżytkownik Serwisu może uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danychJeśli użytkownik Serwisu zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danychJeśli dane użytkownika Serwisu nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Gdy użytkownik Serwisu cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych (dotyczy numeru telefonu); Gdy użytkownik Serwisu zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; Gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danychJeśli użytkownik Serwisu zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik Serwisu nie skorzysta z prawa ich usunięcia; Gdy dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne użytkownikom Serwisu do obrony lub dochodzenia roszczeń; Gdy użytkownik Serwisu wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danychGdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec praw i wolności użytkowników Serwisu lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienia danychGdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Cofnięcie zgodyZgoda na przetwarzanie określonych danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze lokalizacje

SwissLaser - budynek

SwissLaser sp. z o. o.
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

SwissLaser - budynek

SwissLaser Kraków sp. z o. o.
ul. Kluczborska 15/U3, 31-271 Kraków