Refrakcyjna wymiana soczewki – kwalifikacja do zabiegu

RLE (refractive lens exchange) bądź CLE (clear lens extraction) czyli refrakcyjna wymiana soczewki polega na usunięciu własnej soczewki pacjenta i zastąpieniu jej zaawansowaną technologicznie sztuczną soczewką korygującą wadę wzroku. Zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki może być przeprowadzony także u pacjentów, którzy wcześniej poddali się laserowej korekcji wzroku.

Soczewki wieloogniskowe (trifokalne, multifokalne, EDOF) umożliwiają bardzo dobrą ostrość wzroku do dali, bliży (35-40 cm) oraz odległości pośredniej  (60-90 cm). Soczewki toryczne jednoogniskowe likwidują astygmatyzm, zapewniają ostre widzenie do dali albo do bliży.

Soczewki toryczne wieloogniskowe likwidują astygmatyzm, zapewniają ostre widzenie do dali, do bliży oraz na odległości pośrednie, dają więc możliwość całkowitego uniezależnienia się od okularów korekcyjnych.

Kto kwalifikuje się do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki 

Zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki zaleca się pacjentom z silną dalekowzrocznością, starczowzrocznością i astygmatyzmem, a w niektórych przypadkach także z krótkowzrocznością. CLE (clear lens extraction), jak sama nazwa wskazuje, to zabieg wymiany niezaćmionej soczewki na sztuczną.

Podczas zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki możliwe jest zastosowanie soczewki dobranej indywidualnie do potrzeb konkretnego pacjenta.

Przeciwwskazania do refrakcyjnej wymiany soczewki

Refrakcyjna wymiana soczewek stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą poddać się laserowej korekcji wzroku. Zatem jeśli z uwagi na przeciwwskazania do laserowej korekcji wady wybierasz wszczepienie sztucznej soczewki, problemy  z  oczami, takie jak: cienka rogówka czy zespół suchego oka nie stanowią już  przeciwwskazania.

Refrakcyjna wymiana soczewek nie wprowadza żadnych zmian w rogówce (poza początkowymi śladami po nacięciu rzędu 1-2mm), jak dzieje się w przypadku korekcji laserowej i jest rekomendowana osobom w każdym wieku. 

W ramach kwalifikacji do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki wykonuje się następujące badania i procedury:

 • Wywiad z Pacjentem.
 • Komputerowe badanie wzroku (autorefraktometria).
 • Keratometria (pomiar krzywizny rogówki).
 • Pachymetria (pomiar grubości rogówki).
 • Topografia rogówki.

W ramach badań przedoperacyjnych do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki wykonuje się następujące badania i procedury:

 • Wywiad z Pacjentem
 • Komputerowe badanie wzroku (autorefraktometria)
 • Keratometria (pomiar krzywizny rogówki)
 • Tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)
 • Badanie optometryczne
 • Ostrość wzroku bez korekcji (vis sc)
 • Dominacja oka
 • Subiektywna refrakcja
 • W przypadku astygmatyzmu – Ustalenie mocy i osi cylindra
 • Ostrość wzroku w korekcji (vis cc)
 • Sprawdzenie parametrów widzenia obuocznego (fuzja, stereopsja, obecność forii/tropii)
 • W przypadku prezbiopii wyznaczenie addycji (dodatku do bliży)
 • W przypadku prezbiopii symulacja monowizji (test tolerancji monowizji)
 • Pachymetria (pomiar grubości rogówki)
 • Topografia rogówki
 • Pupilografia dynamiczna
 • BUT – test przerwania filmu łzowego (jakość filmu łzowego)
 • Biometria oka (pomiar długości gałki ocznej), głębokość komory przedniej (Anterion)
 • Cykloplegia (porażenie akomodacji i rozszerzenie źrenic)
 • Autorefrakcja
 • Biomikroskopia przedniego i tylnego odcinka oka
 • Tomografia (OCT – optyczna koherentna tomografia komputerowa oka)
 • zdjęcie dna oka (zdjęcie funduskamerą)

Badanie przedniego odcinka oka wykonywane jest w SwissLaser poprzez platformę ANTERION®. Urządzenie łączy topografię i tomografię rogówki, pomiar przedniej części segmentu oka, pomiar długości osiowej oraz kalkulację IOL (obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej – Intraocular lens power calculation), w celu ułatwienia rutynowej procedury operacyjnej. Wizualne potwierdzenie wszystkich pomiarów za pomocą obrazów OCT ze swept source o wysokiej rozdzielczości gwarantuje pewność diagnostyczną. Jeden z modułów ANTERION® (moduł Barreta) zawiera formuły kalkulacyjne umożliwiające kalkulację soczewek torycznych. 

Badanie OCT tylnego odcinka oka i rogówki wykonywane jest w SwissLaser aparatem Retina Scan Duo ™. To wysokiej rozdzielczości OCT i funduskamera (obrazująca dno oka przez źrenicę) w jednym. 

UWAGA: Oprócz badania okulistycznego wskazane jest wykonanie badań laboratoryjnych, tj. oznaczenie grupy krwi, morfologia, układ krzepnięcia.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić