Pachymetria to badanie grubości rogówki a precyzyjniej: pomiar grubości rogówki w jej centrum, dokonywany bezdotykowo za pomocą kamery scheimpflug lub OCT lub dotykowo za pomocą sondy ultrasonograficznej. Do badania nie jest wymagane rozszerzenie źrenic. Ocena grubości rogówki jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne, wykonywana jest również przed zabiegami chirurgicznymi, w tym zabiegami laserowymi, na rogówce, a także w diagnostyce stożka rogówki i innych schorzeń rogówki.

Badanie ma zasadniczy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ pozwala stwierdzić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe nie jest zawyżone bądź zaniżone przez pominięcie faktu istnienia grubszej bądź cieńszej rogówki.

Dowiedziono, że pacjenci mający rogówkę grubszą niż standardowa, mogą mieć ciśnienie wyższe, które jednak nie musi być niczym niepokojącym. Natomiast pacjenci mający cienką rogówkę, często mają zaniżone ciśnienie śródgałkowe – wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone.

Pachymetria dotykowa wykonywana jest za pomocą pachymetrów ultradźwiękowych. Badanie wymaga kontaktu końcówki aparatu z rogówką pacjenta. Jest bezbolesne, ponieważ rogówka zostaje wcześniej znieczulona za pomocą kropli. Podczas badania  wykonywanych jest kilka pomiarów centralnej grubości rogówki. Wyniki uśrednia się, co pozwala na odczytanie oraz naniesienie odpowiedniej poprawki na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pachymetria bezdotykowa wykonywana jest w ramach tomografii rogówki przy użyciu aparatu ultrasonograficznego. W tym przypadku nie dochodzi do kontaktu aparatu z rogówką, co ogranicza ryzyko infekcji i nieprzyjemne doznania. Zaletą tej metody jest profil grubości całej rogówki, co pozwala na bardziej precyzyjną diagnostykę różnych jej schorzeń – w przeciwieństwie do pachymetrii dotykowej, która mierzy grubość rogówki  tylko w jednym wybranym miejscu.

UWAGA: nie można stosować zamiennie wyników badań przeprowadzonych obiema metodami. Mogą między nimi występować różnice wynikające z zastosowania poprawek wyliczonych dla określonej metody pomiarowej.

Najważniejsze to wybrać metodę właściwą dla Twojej wady wzroku. Podczas wstępnej konsultacji, zaproponujemy odpowiednią technikę korekcji laserowej.

 

Umawiam się na wstępną konsultację