W   przypadku służb mundurowych wady wzroku i choroby oczu mogą przesądzać o zdolności do służby.

Szczegółowe informacje oraz objaśnienia osoby zainteresowane znajdą w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej,  Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa

Kandydatów do służby (oraz funkcjonariuszy Policji, PSP i BOR, którzy odbyli służbę kandydacką i chcą pozostać w służbie) – obowiązują dwie kategorie:

Z – zdolny do służby

N – niezdolny do służby

Funkcjonariuszy obowiązują trzy kategorie:

A – zdolny do służby

B – zdolny do służby z ograniczeniem

C – niezdolny do służby

Wśród wad  wzroku i chorób oczu ograniczających lub uniemożliwiających podjęcie służby wymienia się:

 • Zaburzenia ostrości wzroku
 • Ślepotę jednego oka lub brak co najmniej jednej gałki ocznej 
 • Widzenie obuoczne zaburzone lub całkowity brak widzenia obuocznego
 • Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw (zachowane rozróżnianie barw podstawowych)
 • Znaczne upośledzenie rozróżniania barw oraz całkowity brak rozróżniania barw
 • Orientacyjne pole widzenia nieprawidłowe
 • Nieprawidłowe widzenie zmierzchowe
 • Choroby oczodołów, powiek, spojówki, twardówki, narządu łzowego upośledzające czynność oka
 • Choroby rogówki, tęczówki, ciała rzęskowego, soczewki ciała szklistego upośledzające czynność oka
 • Choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność oka i/lub ograniczające możliwość wykonywania wysiłku fizycznego
 • Graniczne lub nieznacznie podwyższone ciśnienie śródgałkowe 
 • Jaskrę

Wszystkie szczegóły znajdują się na tej stronie.

Czy żołnierz może nosić okulary?

A co z żołnierzami? Czy żołnierz może nosić okulary? Tak, ale pod warunkiem, że jego wada wzroku nie będzie duża (najczęściej do wojska przyjmowani są kandydaci, którzy nie mają więcej niż +/- 3 dioptrie i/lub astygmatyzm). Decyzja zależy też w dużej mierze od konkretnej jednostki. Na pewno osoby z wadą wzroku nie mogą zostać snajperami czy komandosami.

Zasadnicza służba wojskowa nie jest obowiązkowa w Polsce, mimo tego, że Konstytucja RP zobowiązuje obywateli do obrony ojczyzny. Co roku więc organizowane są komisje, które orzekają, czy wezwane przez WKU osoby są zdolne – jeśli nastąpi taka potrzeba – do obrony państwa. Osoby o parametrach wzroku wskazanych w rozporządzeniu uznawane są za zdolne do służby wojskowej. Dodatkowo sprawdza się, czy nie mają one problemów z rozpoznawaniem kolorów. Wszelkie dane szczegółowe znajdziemy w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. [link] w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

W przypadku żołnierzy zawodowych wiążące są postanowienia ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. [link]
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Czy żołnierz albo przedstawiciel innych służb mundurowych może poddać się laserowej korekcji wzroku?

Tak, o ile zastosowana metoda leczenia lub korekcji wady wzroku nie sprawia, że zostanie ona zaszeregowany do którejś z grup ryzyka i np. po operacji nie będzie go obowiązywało ograniczenie możliwości wykonywania wysiłku fizycznego lub inne ograniczenia wskazane w stosownych przepisach.

W Polsce obecnie prowadzone są badania kliniczne nad wykorzystaniem metody laserowej korekcji wzroku dla wojskowych. W SwissLaser wykonujemy takie zabiegi dla ludzi z służb mundurowych, np. wojsko, straż pożarna czy policja.