Korekcja wad wzroku a służby mundurowe

W   przypadku służb mundurowych wady wzroku i choroby oczu mogą przesądzać o zdolności do służby.

Szczegółowe informacje oraz objaśnienia osoby zainteresowane znajdą w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej,  Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa

Kandydatów do służby (oraz funkcjonariuszy Policji, PSP i BOR, którzy odbyli służbę kandydacką i chcą pozostać w służbie) – obowiązują dwie kategorie:

Z – zdolny do służby

N – niezdolny do służby

Funkcjonariuszy obowiązują trzy kategorie:

A – zdolny do służby

B – zdolny do służby z ograniczeniem

C – niezdolny do służby

Wśród wad  wzroku i chorób oczu ograniczających lub uniemożliwiających podjęcie służby wymienia się:

 • Zaburzenia ostrości wzroku
 • Ślepotę jednego oka lub brak co najmniej jednej gałki ocznej 
 • Widzenie obuoczne zaburzone lub całkowity brak widzenia obuocznego
 • Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw (zachowane rozróżnianie barw podstawowych)
 • Znaczne upośledzenie rozróżniania barw oraz całkowity brak rozróżniania barw
 • Orientacyjne pole widzenia nieprawidłowe
 • Nieprawidłowe widzenie zmierzchowe
 • Choroby oczodołów, powiek, spojówki, twardówki, narządu łzowego upośledzające czynność oka
 • Choroby rogówki, tęczówki, ciała rzęskowego, soczewki ciała szklistego upośledzające czynność oka
 • Choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność oka i/lub ograniczające możliwość wykonywania wysiłku fizycznego
 • Graniczne lub nieznacznie podwyższone ciśnienie śródgałkowe 
 • Jaskrę

Wszystkie szczegóły znajdują się na tej stronie.

Wada wzroku a wojsko

Podczas uczestnictwa w komisji wojskowej kandydat przechodzi badania wzroku. Jeśli posiadasz wadę wzroku koniecznie zgłoś to lekarzowi, dokładnie dokumentując ten fakt odpowiednimi badaniami.

Jakie wady wzroku dyskwalifikują ze służby wojskowej?

Ze służby wojskowej dyskwalifikują między innymi poniższe wady wzroku:

 • Jaskra (E)
 • Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki (D)
 • Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu na wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok (D/A)
 • Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 dioptrii lub cylindrycznych do +-2,0 d. (E)
 • Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 d., cylindrycznych do +-2,0 d. (D)
 • Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (D)
 • Przebyte nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego (D)
 • Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (D)
 • Wyraźny oczopląs przy patrzeniu na wprost (D)
 • Zrosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek, nie powodujące wysychania rogówki (A/D)
 • Ostrość każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 6,0 d. albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 d. (D)
 • Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (A/D)
 • Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny, lub pourazowy, nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia (D/E)
 • Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1, z korekcją optymalną (D)

Czy żołnierz może nosić okulary?

A co z żołnierzami? Czy żołnierz może nosić okulary? Tak, ale pod warunkiem, że jego wada wzroku nie będzie duża (najczęściej do wojska przyjmowani są kandydaci, którzy nie mają więcej niż +/- 3 dioptrie i/lub astygmatyzm). Decyzja zależy też w dużej mierze od konkretnej jednostki. Na pewno osoby z wadą wzroku nie mogą zostać snajperami czy komandosami.

Zasadnicza służba wojskowa nie jest obowiązkowa w Polsce, mimo tego, że Konstytucja RP zobowiązuje obywateli do obrony ojczyzny. Co roku więc organizowane są komisje, które orzekają, czy wezwane przez WKU osoby są zdolne – jeśli nastąpi taka potrzeba – do obrony państwa. Osoby o parametrach wzroku wskazanych w rozporządzeniu uznawane są za zdolne do służby wojskowej. Dodatkowo sprawdza się, czy nie mają one problemów z rozpoznawaniem kolorów. Wszelkie dane szczegółowe znajdziemy w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. [link] w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

W przypadku żołnierzy zawodowych wiążące są postanowienia ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. [link]
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Czy żołnierz albo przedstawiciel innych służb mundurowych może poddać się laserowej korekcji wzroku?

Tak, o ile zastosowana metoda leczenia lub korekcji wady wzroku nie sprawia, że zostanie ona zaszeregowany do którejś z grup ryzyka i np. po operacji nie będzie go obowiązywało ograniczenie możliwości wykonywania wysiłku fizycznego lub inne ograniczenia wskazane w stosownych przepisach.

W Polsce obecnie prowadzone są badania kliniczne nad wykorzystaniem metody laserowej korekcji wzroku dla wojskowych. W SwissLaser wykonujemy takie zabiegi dla ludzi z służb mundurowych, np. wojsko, straż pożarna czy policja.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić