Laserowa korekcja wzroku w Warszawie

Precyzyjna pupilometria dynamiczna jest obecnie podstawową częścią kwalifikacji, badań skriningowych i planowania w chirurgii refrakcyjnej. Ze względu na drgania tęczówki i rozmaite szumy pomiar średnicy źrenicy jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Źrenica nigdy nie pozostaje w spoczynku, wykonuje ciągłe oscylacje o amplitudzie +/- 0,5mm, dlatego próba pomiaru średnicy źrenicy polegająca na jednym skanie nie jest wystarczająca do oszacowania prawdziwej średniej wartości średnicy źrenicy – osoba badająca może uchwycić obraz źrenicy w minimum, lub maksimum.

Pupilometria dynamiczna umożliwia nagrywanie z wysoką rozdzielczością czasową (100 pomiarów na sekundę) oraz liniową (< 0,01 mm) ruchu i rozmiaru źrenicy oraz jej centracji za pomocą kamery w podczerwieni. Obok tradycyjnych systemów, składających się z komputera PC oraz części pomiarowej, złożonej z modułu stymulacji chromatycznej, modułu oświetlenia IR, modułu rejestracji oraz modułu analizy, współczesna okulistyka dysponuje także pupilometrami ręcznymi, które kompensują wpływ odległości czołowej, drgań tęczówki i innych szumów na dokładność pomiaru. Nowoczesne pupilometry ręczne zapewniają dokładne, wiarygodne i obiektywne dane o wielkości źrenicy i reaktywności, niezależnie od osoby badającej.

Dlaczego pomiar średnicy źrenicy jest tak ważny przed operacją oka?

Pomiar średnicy źrenicy jest tak ważny, ponieważ lekarz musi określić jaki obszar rogówki (strefa optyczna) zostanie poddany modyfikacji. Przy wzroście wielkości strefy optycznej rośnie ryzyko komplikacji wynikłych z aberracji wyższego rzędu. Aberracje te są często odpowiedzialne za zjawiska olśnienia i halo podczas nocnej jazdy samochodem powstałe w wyniku chirurgii refrakcji.

Pupilometria mierzy fotopową i mezopowe średnice źreniczne. Wykonane za pomocą urządzenia zdjęcia źrenicy dokładnie pokazują kształt źrenic fotopowych (czyli pracujących w warunkach normalnych, przy ilości światła wystarczającej do pełnego wykorzystania możliwości zmysłu wzroku) i mezopowych (tzw. widzenie zmierzchowe w warunkach przejściowych, czyli przy niedostatecznej ilości światła), które mogą zmieniać refrakcję i ważne dane chirurgiczne.

Pupilometria dynamiczna w diagnostyce i monitorowaniu chorób oka i ogólnoustrojowych

Pupilometria dynamiczna to także bardzo czuła metoda, określająca też zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego.

Funkcja przywspółczulnego unerwienia źrenicy jest mierzona głównie poprzez następujące parametry: 

 • wyjściową średnicę źrenicy (mm),
 • czas do osiągnięcia minimalnej średnicy w skurczu (s),
 • amplitudę skurczu (mm),
 • względną amplitudę skurczu (% wyjściowej średnicy)
 • maksymalną prędkość skurczu (mm/s)

Funkcję współczulnego unerwienia źrenicy najlepiej określają: 

 • maksymalna prędkość rozkurczu (mm/s)
 • czas 75% rozkurczu (s)

Funkcja przywspółczulnego unerwienia źrenicy jest mierzona głównie poprzez następujące parametry: 

 • wyjściową średnicę źrenicy (mm),
 • czas do osiągnięcia minimalnej średnicy w skurczu (s),
 • amplitudę skurczu (mm),
 • względną amplitudę skurczu (% wyjściowej średnicy)
 • maksymalną prędkość skurczu (mm/s)

Funkcję współczulnego unerwienia źrenicy najlepiej określają: 

 • maksymalna prędkość rozkurczu (mm/s)
 • czas 75% rozkurczu (s)

W neurookulistyce pupillometria jest używana także do badania ilościowego względnego dośrodkowego defektu źrenicznego (RAPD, relative afferent pupillary defect), szacowania rozpiętości pola widzenia, oceny funkcji nerwu wzrokowego w neuropatii jaskrowej, w zapaleniu nerwu wzrokowego (między innymi w stwardnieniem rozsianym, miastenii), a także oceny funkcji siatkówki w zwyrodnieniu barwnikowym (retinitis pigmentosa), zakrzepie żyły centralnej siatkówki (CRVO), zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem.

Pacjenci z urazami czaszkowo-mózgowym (krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia wewnątrzczaszkowe) także wymagają monitorowania funkcjonowania źrenic za pomocą pupilometru.