Powiedzmy od razu: operacja laserem nie jest w stanie sprawić, że niedowidzenie zniknie. Niedowidzenie nie jest jednak przeciwwskazaniem i nie wyklucza pozytywnej kwalifikacji do zabiegu laserowej korekty wady wzroku. 

Warto  poddać się laserowej korekcji wzroku, kiedy cierpimy na amblyopię, ponieważ:

  • Interwencja laserem może usunąć wadę refrakcji (wadę wzroku), która może być jedną z przyczyn niedowidzenia.
  • Oku, które pozbyło się wady będącej przyczyną niedowidzenia, można zaordynować odpowiednie ćwiczenia (np. zasłanianie oka dominującego – „lepszego” i patrzenie okiem niedowidzącym choćby podczas oglądania telewizji), których systematyczne powtarzanie daje szansę na poprawę widzenia.
  • Po usunięciu wady wzroku pacjent, osiągający daną ostrość widzenia w najlepszej korekcji, będzie widział tak samo, albo lepiej już bez konieczności używania okularów czy soczewek kontaktowych – dzięki korekcji laserowej jesteśmy w stanie skorygować oko do takiej ostrości widzenia, która jest dla niego najwyższą możliwą do uzyskania. Jeśli jesteś w stanie w najlepiej dopasowanych okularach lub soczewkach kontaktowych przeczytać 50% tablicy z optotypami, podobne widzenie będzie możliwe po wykonaniu laserowej operacji oczu. 
  • Pozbycie się wysokiej nadwzroczności, krótkowzroczności bądź astygmatyzmu może skutkować uzyskaniem wyższej pozabiegowej ostrość widzenia niż w najlepiej dobranej korekcji przedzabiegowej.
  • Laserowa korekcja wzroku laserem jest zwykle bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób z różnowzrocznością, których wada wzrpku do tej pory musiały pozostać niedokorygowana.
  • W przypadku laserowej korekcji wzroku w przebiegu niedowidzenia spowodowanego skomplikowanym astygmatyzmem, efekt operacji pozwala zbliżyć się z jakością widzenia do tej osiągalnej w twardych soczewkach kontaktowych.

Zanim zapadnie decyzja o laserowej korekcji wzroku w przebiegu niedowidzenia, ważna jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta do zabiegu. Aby nie doszło do dwojenia lub konfuzji po operacji laserowej należy przeprowadzić testy obuoczne i przyjrzeć się współpracy między oczami.