Choroby oczu a ciąża

Boisz się, że zajście w ciążę pogłębi Twoje problemy ze wzrokiem? A może obawiasz się, że te które już masz uniemożliwią Ci poród siłami natury? Sprawdź, co współczesna medycyna ma do powiedzenia na temat korelacji ciąży i chorób oczu. 

Wpływ ciąży na choroby oczu i wady wzroku

Po zajściu w ciążę pacjentki często zgłaszają podrażnienie i wysuszenie oczu, które uniemożliwia im noszenie soczewek kontaktowych. Zdarza się, że doświadczają też zmian ostrości widzenia, która może być jedynie przejściowa, ale także może okazać się trwałą progresją wady wzroku. 

Wszystkie te zaburzenia związane są z wahaniami hormonalnymi, metabolicznymi oraz gospodarki wodno-elektrolitowej. Normują się one dopiero jakiś czas po urodzeniu dziecka. 

Pierwszą próbę oceny, czy kłopoty z ostrością widzenia w czasie ciąży miały charakter przejściowy czy trwały, należy podjąć po zakończeniu karmienia i pierwszym następującym po nim okresie. Uzyskane wówczas wyniki będą miarodajne i umożliwią dobór nowej korekcji okularowej/soczewkowej albo dadzą asumpt do diagnostyki w kierunku laserowej korekcji wady. Laserowa korekcja wady wzroku przeprowadzona zbyt wcześnie po porodzie może skutkować jej przekorygowaniem i wymagać kolejnego leczenia. 

Jeśli przed zajściem w ciążę miałaś stwierdzoną wadę wzroku (zwłaszcza wysoką krótkowzroczność) powinnaś przez cały czas jej trwania być pod opieką okulisty. Wskazanie to w sposób szczególny dotyczy kobiet, które mają zdiagnozowaną cukrzycę, nadciśnienie tętnicze czy stożek rogówki albo jaskrę. Może się bowiem okazać, że Twoja ciążą będzie musiała być rozwiązana przez cesarskie cięcie.

Kiedy wada wzroku jest wskazaniem do planowego cesarskiego cięcia?

Poród nie może odbywać się siłami natury, jeśli  masz zdiagnozowane:  

  • ostry lub zaawansowany stożek rogówki,
  • jaskrę z zaawansowanymi ubytkami w polu widzenia,
  • krótkowzroczność z neowaskularyzacją podsiatkówkową,
  • retinopatię cukrzycową proliferacyjną,
  • ślepotę korową oraz surowicze odwarstwienie siatkówki w przebiegu stanów rzucawkowych.

CC jest wskazane także w stanach pooperacyjnych gałki ocznej.

Sama wysoka wada wzroku nie jest wskazaniem do cc a powszechne przekonanie, że poród siłami natury, kiedy ma się “duże plusy”, a zwłaszcza “duże minusy” jest błędny. To nie liczba dioptrii przesądza o uzyskaniu skierowania na planową cesarkę, a zmiany zwyrodnieniowe w siatkówce oka, które grożą jej odwarstwieniem się w wyniku wysiłku i wzrostu ciśnienia w gałkach ocznych w trakcie porodu siłami natury. Do tych zmian zalicza się:

  • krwotoki do ciała szklistego,
  • trakcyjne odwarstwienie siatkówki rozwijające się i postępujące w ciąży,
  • neowaskularyzację siatkówki lub na tarczy nerwu wzrokowego, która nie ulegnie zanikowi (po leczeniu lub samoistnie) do momentu porodu. 

Neowaskularyzacja pojawia się w przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej i polega na powstawaniu nowych naczyń krwionośnych, a także na rozroście tkanki włóknistej w obrębie siatkówki. Naczynia te nie mają jednak prawidłowej budowy, są bardziej podatne na pęknięcia a to skutkuje krwotokami i wylewami, które mogą spowodować nawet utratę widzenia.

Jeśli to możliwe, w czasie ciąży warto poddać się zabiegowi fotokoagulacji laserowej siatkówki. Poprawa jej stanu oraz kontrola krótko przed porodem dla potwierdzenia, że nie wystąpiły nowe ogniska zmian, otwierają przed Tobą możliwość porodu siłami natury. 

Czy w ciąży wolno przyjmować leki przepisane przez okulistę?

Podobnie jak w przypadku innych leków, przepisane Ci preparaty okulistyczne muszą należeć do grupy A zgodnie z klasyfikacją FDA (Food and Drug Administration – Amerykańska Agencja Żywności i Leków). Lekarz zna tę klasyfikację i na pewno nie przepisze Ci leków z grupy X, są całkowicie przeciwwskazane zarówno w okresie ciąży jak i u kobiet starających się w nią zajść, bo mogą mieć działanie teratogenne, czyli niekorzystnie wpływają na płód.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić