Laserowa korekcja wzroku to najprecyzyjniejszy i dający największe możliwości sposób ingerowania w gałkę oczną. Profesjonalne zabiegi laserem poprzedzone są precyzyjnymi badaniami kwalifikacyjnymi, mającymi ustalić m.in. czy wada wzroku się ustabilizowała i czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu.

Profesjonalne operacje laserem okulistycznym, które wykonujemy w SwissLaserbezpieczne, szybkie i bezbolesne. Zabiegi trwają 15-20 minut, a w ciągu kilku godzin do kilku dni Pacjenci odzyskują doskonałe widzenie. Poświęcamy ich indywidualnym wadom wzroku maksymalną uwagę i troskę.

Przed zabiegami oczy naszych Pacjentów są dokładnie badane, abyśmy mogli ustalić idealną dla nich metodę zabiegu. Stosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i technologii laserowych, jest gwarancją, że zabieg jest przeprowadzany zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa, jakości i komfortu.

adres:

SwissLaser (Horizon Plaza) ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefon:

+48 221 201 690

Image module

Perfekcyjna korekta wady wzroku za pomocą okularów albo soczewek kontaktowych nie jest możliwa. Im większa lub bardziej skomplikowana wada, tym trudniej dobrać adekwatne do potrzeb pacjenta szkła albo soczewki. Warto pamiętać też, że nie każde oko toleruje soczewki kontaktowe, a w przypadku znacznych wad wzroku nawet najlepsze okulary mogą zniekształcać obraz i utrudniać wykonywanie niektórych czynności, np. prowadzenie samochodu. Rozwiązaniem jest laserowa korekta wady wzroku – coraz popularniejsza operacja przywracająca ostrość widzenia. Szybki rozwój technik okulistycznych sprawia, że laserowa operacja oczu jest zabiegiem maksymalnie bezpiecznym (liczba powikłań to poniżej 1% przypadków), bezbolesnym oraz dającym możliwość niemal natychmiastowego powrotu do normalnego codziennego funkcjonowania.

Decyzja o przeprowadzeniu laserowej korekcji wzroku zapada dopiero wtedy, kiedy wada jest ustabilizowana. Nie przeprowadza się tego rodzaju zabiegów u osób poniżej 18. roku życia, gdyż do tego czasu oko pozostaje w fazie ciągłego rozwoju, a w okresie dojrzewania wady wzroku mają tendencję do szybkiego i gwałtownego pogłębiania się. Jeśli w ciągu roku przed laserową korektą wzroku wada postępowała, istnieje ryzyko, że stanie się tak również po zabiegu. Dlatego jeżeli naszym celem jest trwałe wyeliminowanie wady, operacja musi być wykonana na oku z wadą ustabilizowaną. Mamy wtedy pewność, że korekta laserowa wady wzroku będzie trwała i nie zajdzie konieczność ponowienia operacji w przyszłości.

Okulary i soczewki kontaktowe pozwalają korygować wadę wzroku. Laserowa operacja oczu pozwala ją wyeliminować.

Wady wzroku i sposoby ich korygowania

Najczęściej występujące wady wzroku poddawane laserowej korekcie to krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. Należy przy tym pamiętać, że astygmatyzm może współwystępować zarówno z krótko- jak i z dalekowzrocznością i nawet najlepiej dobrane szkła czy soczewki nie będą w stanie zagwarantować pacjentowi komfortowego widzenia, zminimalizują jedynie najgorsze skutki występowania takiego zespołu wad.

Krótkowzroczność (miopia)

Wada wzroku polegająca na tym, że układ optyczny oka nieprawidłowo skupia promienie świetlne – zamiast na siatkówce, promienie ogniskowane są przed siatkówką. W efekcie przedmioty znacznie oddalone od oka widzi się jako niewyraźne, rozmazane. Krótkowidz często mruży oczy, usiłując poprzez napięcie mięśni ocznych zmieniać krzywiznę rogówki i „wyregulować obraz”. Zabieg taki zdaje egzamin wyłącznie w początkowej fazie choroby. Wraz z pogłębianiem się wady, konieczna jest korekcja okularowa bądź noszenie soczewek kontaktowych. Im większa krótkowzroczność, tym sensowniejsze jest przeprowadzenie laserowej korekty wady wzroku – nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i estetycznych. Szkła okularowe z indeksem, czyli maksymalnie cienkie, są drogie. Szkła bez indeksu – na tyle grube, że znacznie zaburzają pole widzenia.

Wyróżniamy trzy stopnie zaawansowania krótkowzroczności:

 • niską – do -3 dioptrii.
 • średnią – od -3 dioptrii do -7 dioptrii
 • wysoką – powyżej -7 dioptrii
 • do ok. -6dioptrii

Krótkowzroczność dobrze poddaje się korekcji laserowej. W zależności od nasilenia wady oraz indywidualnych uwarunkowań pacjenta stosuje się następujące metody korekty:

LASIK
rogówka nacinana jest za pomocą skalpela (mikrokeratomu). Celem jest wymodelowanie powierzchni rogówki tak aby mogła ona właściwie ogniskować obraz na siatkówkę.
Trans-PRK smart surFace
Skrót Trans-PRK oznacza Trans-epithelial PhotoRefractive Keratectomy. Nabłonek rogówki i korekcja dioptrii odbywa się symultanicznie wyjątkowo za pomocą laseru excimerowego.
LASEK/PRK
zabieg polega na usunięciu górnej warstwy komórkowej rogówki (nabłonka), a następnie odpowiednim wymodelowaniu leżącej pod nią tkanki rogówki za pomocą lasera excimerowego. Celem zabiegu jest odpowiednie wymodelowanie promieniem lasera centralnej powierzchni rogówki tak aby ogniskowała ona obraz precyzyjnie na powierzchnię siatkówki.
Femto-LASIK (All-Laser-LASIK)
Dzięki precyzyjnemu laserowi femtosekundowemu, chirurg wykonuje cięcie w rogówce, tworząc cienki płatek o grubości 0,1 mm – flap. Używa lasera excimerowego, by przez kilka sekund wymodelować odsłoniętą wcześniej rogówkę, następnie płatek jest z powrotem zamykany; przytwierdza się i tworzy ochronną barierę rogówki.

UWAGA: Choroby takie jak zaćma lub schorzenia siatkówki nie pozwalają na leczenie metodą laserowej korekcji wzroku(Trans-PRK.) W przypadku leczenia metodą Trans-PRK smart surFace wartość plus 3 dioptrii stanowi wartość maksymalną (jeżeli występuje nadwzroczność) i minus 6 dioptrii (jeżeli występuje krótkowzroczność). Jednak najlepiej tą właśnie metodą korygować krótkowzroczność, a w przypadku korekty nadwzroczności zdecydować się na inne metody. Astygmatyzm można leczyć metodą Trans-PRK do wartości 3 dioptrii.

Dalekowzroczność (nadwzroczność, hyperopia)

Wada wzroku polegająca na tym, że układ optyczny oka skupia promienie świetlne za siatkówką. Dalekowidz dobrze widzi przedmioty oddalone, ale ma problem z precyzyjnym i wyraźnym widzeniem przedmiotów z bliska. Hyperopia to nie to samo, co prezbiopia (tzw. dalekowzroczność starcza, starczowzroczność). Ta druga, choć daje takie same objawy i ma wiele cech wspólnych z nadwzrocznością, pojawia się dopiero po 40. roku życia i wymaga korekty przy użyciu innych szkieł okularowych niż hyperopia.

Decydując się na operację oczu laserem, dalekowidz ma do wyboru:

Starczowzroczność (dalekowzroczność starcza, prezbiopia)

W leczeniu starczowzroczności także wykorzystuje się chirurgię laserową.

Monowizja polega na tym, że każde oko poddawane jest innej korekcji siły załamywania światła w celu przygotowania jednego oka do widzenia na dalekie, a drugiego na bliskie odległości. W skrócie: sztucznie tworzone jest jedno krótkowzroczne i jedno dalekowzroczne oko! Oko przewodnie korygowane jest do dali, drugie do bliży. Preferencje Pacjenta poznawane są jeszcze przed operacją, za pomocą symulacji z okularami próbnymi lub soczewkami kontaktowymi. Ostatecznie, w zależności od wykonywanego zawodu i osobistych odczuć, Pacjent sam decyduje, czy monowizja jest dla niego odpowiednia.

Metoda presbyMax (bi-asferyczna, multifokalna ablacja rogówki) polega na laserowym, wielokrzywiznowym modelowaniu powierzchni oka, wzorowanym na algorytmach załamania światła. Uzyskana w ten sposób nowa krzywizna rogówki pozwala pacjentowi na widzenie z różnych odległości. Centralna część rogówki umożliwia widzenie z bliskiej odległości, paracentralna część ułatwia widzenie z pośrednich i dalekiej odległości. Do zalet tej metody zalicza się nieinwazyjność zabiegu, który trwa tylko kilka minut; szybki powrót widzenia z bliskich odległości, wysoką jakość widzenia z różnych odległości oraz możliwość jednoczesnej – podczas jednego zabiegu – korekty wady wzroku.

Oprócz monowizji w grę wchodzi chirurgia soczewki (refrakcyjna wymiana soczewki, soczewki Fakijne).

Astygmatyzm (niezborność)

Wada wzroku polegająca na tym, że rogówka lub soczewka uległy rozciągnięciu i zniekształciły się. Elementy optyczne miarowego oka są symetryczne względem jego osi. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków. Astygmatyk widzi niewyraźnie zarówno z bliska, jak i z daleka. Okuliści i optometryści dokonują rozmaitych podziałów astygmatyzmu – z uwagi na zniekształcony element budowy układu optycznego oka (rogówkowy, soczewkowy, mieszany) czy ze względu na wzajemne ułożenie osi astygmatycznych (regularny – niezłożony, złożony, mieszany, prosty, odwrotny, skośmy oraz nieregularny).
Dla pacjenta astygmatyzm zawsze oznacza to samo: osoba z astygmatyzmem będzie widziała obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia z każdej odległości. Warto wspomnieć, że w przypadku astygmatyzmu nieregularnego, wada w ogóle nie poddaje się korekcji okularowej, można korzystać jedynie z soczewek kontaktowych.

Z uwagi na fakt, że niezborność często współwystępuje z krótko- i dalekowzrocznością, najsensowniejszym rozwiązaniem pozostaje korekcja laserowa astygmatyzmu. Metoda dobierana jest indywidualnie. Zaletą najnowocześniejszego laseru stosowanego w leczeniu astygmatyzmu jest bardzo dokładna korekta możliwa dzięki zastosowaniu tzw. kompensacji cyklorotacji statycznej.

Badania kwalifikacyjne do laserowej korekcji wzroku

Jak już wspomniano, bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania się do operacji oczu laserem jest stabilizacja wady. Oznacza to, że na rok przed podjęciem badan kwalifikacyjnych wada powinna utrzymywać się na stałym poziomie. Złamanie tej zasady może skutkować powrotem i pogłębianiem się wady wzroku już po laserowej korekcji oka. Kolejną przesłanką do wykonania zabiegu jest wiek pacjenta. Przyjmuje się, że do 18 roku życia oczy nie powinny być poddawane operacji z uwagi na zachodzące w nich zmiany rozwojowe, choć w uzasadnionych przypadkach wykonuje się zabiegi laserowej korekty wad wzroku u osób, które ukończyły 18. rok życia. W ramach badań kwalifikacyjnych lekarz okulista przeprowadza pogłębiony wywiad z pacjentem, aby zorientować się, czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu.

Przeciwwskazania do operacji oczu laserem

Wśród przeciwwskazań do zabiegu laserowej korekcji wzroku wymienia się:

 • nieustabilizowaną wadę wzroku
 • szybki postęp/rozwój wady w ciągu roku przed planowaną operacją
 • zaćmę
 • jaskrę
 • zespół suchego oka
 • skłonność do zapalnych schorzeń oczu
 • zaburzenia siatkówki w przebiegu cukrzycy
 • skłonność do tworzenia się bliznowców
 • choroby z autoagresji (autoimmunologiczne)
 • alergię
 • ciążę/okres karmienia piersią
 • choroby autoimmunologiczne i nieustabilizowaną gospodarkę hormonalną

Warto pamiętać, że choć istnieje dolna granica wieku, w którym lekarz podejmie się laserowej korekty wad wzroku, o tyle granica górna nie istnieje.

Laserowa korekcja wzroku – powikłania

Jak wspomniano, liczbę powikłań po laserowych oparciach oczu szacuje się na 1% zabiegów.

 • Na skutek zabiegu może dojść do wrośnięcia lub przemieszczenia płatka rogówki (flapa), które można skorygować szybkim zabiegiem.
 • Zjawisko uwypuklenia rogówki (keratektazja) jest niezwykle rzadkie (1 na 10-40 tyś. przypadków), ale kiedy już się pojawi łatwo wzmocnić rogówkę metodą CXL.
 • W związku ze zmiennością procesu gojenia i mocą lasera może dojść do niedokorekcji lub nadkorekcji wynoszącej 20% pożądanej ostrości wzroku, którą można jednak skorygować w okresie 3-8 miesięcy po operacji.

Jak przebiega zabieg, co czuje pacjent

Laserowa korekcja wzroku przebiega w znieczuleniu miejscowym w warunkach ambulatoryjnych. W zależności od wybranej metody pacjent może odczuwać mniejszy lub większy, ale krótkotrwały dyskomfort. Żadna z metod laserowej korekcji wzroku nie wiąże się z doznaniami bólowymi PODCZAS operacji.

Pierwsza faza operacji zawsze wygląda tak samo: to precyzyjne przygotowanie obszaru operacji. Twarz pacjenta przemywana jest specjalnym środkiem odkażającym, a jego oczy znieczulane poprzez krople do oczu. Powieki pacjenta w bezbolesny sposób unieruchamia się rozwórkami. Dalsze postępowanie zależy od wybranej metody. Procedury postępowania w każdym przypadku są inne, podobnie jak czas powrotu do normalnego funkcjonowania oraz do pełnej ostrości wzroku.

Po laserowej operacji wzroku może pojawić się ból, który uśmierza się zwykłymi środkami przeciwbólowymi.

Tuż po operacji metodą FemtoLASIK pacjent może zauważyć, że widzi wyraźniej, jednak oczy powinny pozostać chronione przez resztę dnia. Po operacji metodą FemtoLASIK pacjent może odczuwać pewien dyskomfort związany z pieczeniem lub kłuciem w oku. Regeneracja rogówki trwa kilka godzin, a pacjent widzi bardzo wyraźnie już następnego dnia po zabiegu.

W przypadku metody Trans-PRK smart surFace aby zdolność widzenia mogła się zregenerować, potrzeba jeszcze 4-5 dni, a idealny wzrok odzyskuje się po 3-4 miesiącach . W niewielu przypadkach leczeni pacjenci skarżą się, że proces gojenia czasami jest trochę bolesny, u niektórych pacjentów występuje również poczucie przymglenia rogówki/bliznowacenia (efekt haze). Powoduje to zazwyczaj tymczasowe pogorszenie widzenia. Krople do oczu pomagają w tym przypadku przez krótki czas, jednak to przymglenie nie jest trwałe. Niezbędne jest, aby pacjent po zabiegu zawsze stawiał się na zaplanowaną przez okulistę wizytę kontrolną.

W przypadku metody LASEK/PRK Pacjent zauważa poprawę widzenia, jednak oczy powinny pozostać zabezpieczone przez resztę dnia. Regeneracja komórek po operacji następuje w ciągu pierwszych 2-3 dni i może powodować silne bóle, ponieważ górna warstwa rogówki ulega usunięciu. Ból można uśmierzyć środkami przeciwbólowymi. Należy pamiętać o tym, że jakość widzenia może zmieniać się jeszcze w pierwszych tygodniach i miesiącach po zabiegu.

Laserowa korekta wzroku – rekonwalescencja

Po zabiegu laserowej korekcji wzroku zaleca się:

 • w dnu zabiegu unikać prowadzenia samochodu – operowane oko jest nadwrażliwe na światło (wrażliwość ta może być tylko tymczasowa lub utrzymać się na stałe), może łzawić, piec;
 • przez kilka dni po zabiegu ograniczać pracę przy komputerze
 • przez kilka dni nosić okulary przeciwsłoneczne
 • uważać na oko podczas kąpieli – żeby nie dostało się do niego mydło czy szampon
 • uważać na wszelkie gwałtowne ruchy dłonią w okolicy oka – nie pocierać, nie przyciskać powiek
 • przez miesiąc nie korzystać z kąpieli słonecznych bez okularów, z basenów publicznych, zakurzonych i zadymionych pomieszczeń

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bólu czy pojawienia się stanu zapalnego, pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.

Po 5-7 dniach od przeprowadzenia operacji pacjent zaczyna funkcjonować normalnie, a po upływie miesiąca widzi już perfekcyjnie.

Ceny zabiegów w ramach laserowej korekty wad wzroku

Niestety zabieg laserowej korekcji wady wzroku nie jest refundowany przez NFZ i można wykonać go jedynie w prywatnej placówce. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia traktuje laserową korekcję wady wzroku jako zabieg kosmetyczny.

W warszawskiej Klinice SwissLaser wstępne badania kwalifikacyjne do zabiegu są bezpłatne. W ramach kwalifikacji otrzymujemy:

 • konsultację z optometrystą który konsultuje w razie potrzeby z chirurgiem
 • wstępne badanie okulistyczne
 • ustalenie indywidulanej strategii korekcji wady wzroku
 • omówienie szczegółów możliwych zabiegów

Przygotowanie do zabiegu to koszt 300 zł. W ramach pakietu otrzymamy:

 • kompleksowe badanie okulistyczne zawierające precyzyjne techniczne, optyczne i medyczne pomiary
 • wstępne badania kwalifikujące
 • szczegółowe omówienie zabiegu, odpowiedzi na pytania

Kiedy zapadnie decyzja o wyborze konkretnej metody laserowej operacji oczu musimy liczyć się z następującymi kosztami:

 • PRK/LASEK – od 2200 zł / oko
 • Operacja bezdotykowa/bez nacięć rogówki Trans-PRK smart surFace – od 3950 zł / oko
 • Femto-LASIK basic – od 4000 zł / oko
 • Femto-LASIK 7D standard – od 4500 zł / oko
 • Femto-LASIK 7D – Z 3D premium – od 4800 zł / oko

W cenie każdego pakietu STANDARD zwarta jest dwuletnia, a w cenie każdego pakietu PREMIUM – dziesięcioletnia gwarancja, obejmująca bezpłatne poprawki jeżeli założony cel korekcji nie został osiągnięty (ze względu na proces gojenia, błędy pomiarowe, zróżnicowanie leseroterapii). Korekcja wzroku musi być medycznie bezpieczna i wykonana według międzynarodowych standardów i wytycznych. Gwarancja nie obejmuje chorób oczu, takich jak jaskra czy zaćma oraz progresywna starczowzroczność.

Metody laserowej korekcji wad wzroku

Metoda LASIK
Metoda polegająca na odsłanianiu rogówki za pomocą skalpela (mikrokeratomu), w celu usunięcia wady wzroku.
Metoda Femto-LASIK
FemtoLASIK to unowocześniona wersja metody LASIK klasycznej, w której cięcie rogówki odbywa się za pomocą wysokoprecyzyjnego lasera.
Metoda Trans-PRK
Metoda polegająca na usunięciu nabłonka i wymodelowanie górnej warstwy rogówki za pomocą lasera excimerowego.
Metoda LASEK/PRK
Usunięcie nabłonka i wymodelowanie tkanki rogówki przy wykorzystaniu precyzyjnego lasera excimerowego.
Metoda LASIK Wavefront
Metoda polegająca na usunięciu warstwy komórek za pomocą lasera excimerowego.
Metoda ReLEx SMILE
Za pomocą lasera femtosekundowego wyznacza się ilość tkanki do usunięcia w celu poprawy wzroku.