Stożek rogówki jest wrodzoną chorobą oczu. Polega na tym , że kształt rogówki zmienia się: staje się ona cieńsza i nabiera stożkowatego kształtu. Jej krzywizna z czasem ulega coraz to większym zmianom, a Pacjent wyraźnie odczuwa coraz to większe pogorszenie wzroku. Ostatni etap postępującej choroby stanowi nieunikniony przeszczep rogówki, ale dzięki metodzie cross-linkingu można tego uniknąć!

Cross-linking rogówki oznacza poprzeczne sieciowanie wiązań w celu mechanicznej stabilizacji jej tkanki. Choroby nie można cofnąć, ale przynajmniej można ją zatrzymać w obecnym stadium. W wielu przypadkach po zabiegu obserwuje się również powolny powrót rogówki do regularnego kształtu.

adres:

SwissLaser (Horizon Plaza) ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefon:

+48 221 201 690

Image module

W metodzie cross-linkingu rogówka jest poddawana działaniu kombinacji roztworu kropli ryboflawiny (witamina B2) i promieniowania UV. Metoda ta jest również stosowana z powodzeniem w innych dziedzinach medycyny z różnymi rodzajami tkanek, np. w stomatologii.

Obecnie cross-linking z ryboflawiną i promieniami UV jest często stosowanym, bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia, mającym na celu powstrzymanie rozwoju stożka rogówki. Poza ogólnym ryzykiem każdej operacji, w przypadku tej metody nie są znane żadne skutki uboczne czy powikłania.

Przebieg operacji

Zabieg poprzedza przygotowanie Pacjenta, polegające na myciu twarzy środkiem o właściwościach odkażających. Po tym Pacjent dostaje znieczulenie miejscowe, w formie zastrzyku lub aplikacji specjalnych kropli do oczu, a jego powieki są unieruchamiane na czas operacji. Chirurg usuwa górną warstwę ochronną rogówki i podaje krople ryboflawiny, które pozostają w oku przez ok. 30 minut. Następnie przeprowadza się trwające 10 minut naświetlanie rogówki promieniami UV, po którym Pacjent otrzymuje miękkie opatrunkowe soczewki kontaktowe. Ich zadaniem jest ochrona oka w czasie rekonwalescencji. Po operacji Pacjent otrzymuje leczenie farmakologiczne, które zapobiega powstawaniu stanów zapalnych i zmniejsza ból pooperacyjny. Soczewki ochronne są usuwane przez chirurga po kilku dniach.

 • Przygotowanie
  Pierwszym krokiem jest dezynfekcja obszaru twarzy. Pacjentowi podawane jest znieczulenie w formie kropli do oczu lub zastrzyku. Następnym etapem jest unieruchomienie powiek. Całe przygotowanie do zabiegu jest w pełni bezbolesne.
 • Krople ryboflawiny
  Zabieg rozpoczyna się od usunięcia górnej warstwy ochronnej rogówki, nabłonka. Następnie do oka na 30 minut aplikowane są specjalne krople z ryboflawiną.
 • Promieniowanie UV
  Po podaniu kropli z ryboflawiną następuje 10-minutowe napromieniowanie rogówki światłem UV.
 • Faza pozabiegowa
  Końcowym etapem jest ochrona oka po operacji za pomocą miękkich soczewek i leczenie farmakologiczne, które ma na celu zapobieganie stanom zapalnym i zmniejszenie bólu pooperacyjnego. Soczewki ochronne są usuwane po kilku dniach przez chirurga. To wszystko!