Czy laserowa chirurgia oka może leczyć zeza (strabismus) i diplopię podwójne widzenie (diplopię)?

Zabiegi laserowej chirurgii oka nie są stosowane w leczeniu zeza, ponieważ w leczeniu tym wymagana jest interwencja w mięśnie wokół oka, a zabieg laserem nie daje takich możliwości. Ale… 

Na czym polega zez

Zez (strabismus) polega na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych, co indukuje  różnego rodzaju zaburzenia widzenia jednoocznego i obuocznego. Nie chodzi tu więc tylko o szpecące ustawienie oczu, ale przede wszystkim o chorobę zezową, która może powodować nawet niedowidzenie. 

Niedowidzenie z powodu zeza

W niedowidzeniu spowodowanym zezem wrażenia z oka prowadzącego (niezezującego) dominują nad wrażeniami pochodzącymi z oka zezującego.

Brak równowagi mięśniowej, dotyczący mięśni okoruchowych zwykle prowadzi do zeza, natomiast ustawienie oka w pozycji nieprawidłowej sprawia, że obraz powstaje nie w centralnym miejscu siatkówki, a bardziej peryferyjnie – na terenie, na którym gęstość fotoreceptorów jest znacznie mniejsza. Mózg zapamiętuje, utrwala ten niedoskonały obraz i nawet, kiedy zez zostanie wyleczony, ów zapamiętany przez mózg obraz jawi się nam jako jedyny możliwy. 

Niedowidzenia nie da się wyleczyć metodami chirurgii laserowej.

Widzenie podwójne a zez

Podwójne widzenie (diplopia) może być jednooczne bądź dwuoczne. Osoba cierpiąca na to zaburzenie widzi obserwowany obiekt podwójnie. Wynika to z nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych. Zez może być przyczyną diplopii. 

Jeśli podwójne widzenie występuje jako efekt niewspółosiowości oczu, laserowa chirurgia oka może być przydatna w leczeniu tej niewspółosiowości poprzez dostosowanie jednego oka, aby lepiej skupiało się na odległość, a drugie, aby lepiej skupiało się z bliska. Można wtedy przeprowadzić zabieg znany jako monowizja

Co równie ważne, chociaż laserowa chirurgia oka nie wypracowała metod leczenia samego zeza, może jednak zająć się towarzyszącymi zezowi wadami wzroku. Zez sam w sobie nie dyskwalifikuje w przypadku laserowej korekcji wady refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm), konieczna jest jednak zindywidualizowana i pogłębiona diagnostyka.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić