Monowizja stosowana jest w leczeniu starczowzroczności. Każde oko poddawane jest innej korekcji siły załamywania światła w celu przygotowania jednego oka do widzenia na dalekie, a drugiego na bliskie odległości. W skrócie: sztucznie tworzone jest jedno krótkowzroczne i jedno dalekowzroczne oko!

Oko przewodnie korygowane jest do dali, drugie do bliży. Preferencje Pacjenta poznawane są jeszcze przed operacją, za pomocą symulacji z okularami próbnymi lub soczewkami kontaktowymi. Ostatecznie, w zależności od wykonywanego zawodu i osobistych odczuć, Pacjent sam decyduje, czy monowizja jest dla niego odpowiednia.

adres:

SwissLaser (Horizon Plaza) ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefon:

+48 221 201 690

Image module

Monowizja może być przeprowadzona na różne sposoby: soczewkami kontaktowymi, poprzez leczenie laserem okulistycznym lub implantami soczewek wewnątrzgałkowych. Monowizji najczęściej poddają się osoby w wieku między 35 a 65 rokiem życia.

W idealnych przypadkach, w wyniku monowizji można osiągnąć wysoki stopień niezależności od okularów lub okularów do czytania. Średnim wynikiem jest zmniejszenie upośledzenia wzroku, z czym wiąże się zmniejszenie liczby dioptrii w pomocach do czytania.

Przebieg operacji

Przed zabiegiem przeprowadzana jest próba soczewek kontaktowych dostosowanych do potrzeb Pacjenta jako symulacja możliwego do osiągnięcia wyniku zabiegu. Trwa ona przez okres od jednego do dwóch tygodni i na jej podstawie ocenia się, czy zabieg monowizji jest odpowiednią opcją dla danego Pacjenta.

W przypadku zabiegu monowizji, Pacjent poddaje się operacji metodą Femto-LASIK, implantacji soczewek fakijnych lub wymianie soczewki. Wszystkie metody korygują dominujące oko do patrzenia do dali, a niedominujące oko do bliży.

Ważne informacje

Rozdzielenie funkcji oczu jest zwykle dobrze przyjmowane – oczy doskonale ze sobą współpracują, a ogólny obraz jest wyraźnie odbierany przez mózg. Chociaż występują pewne oddziaływania na widzenie przestrzenne, nie są one szkodliwe dla większości wykonywanych czynności. W zależności od życzeń i osobistych preferencji Pacjenta, już podczas badania wstępnego lub symulacji soczewek, Pacjent jest w stanie określić, czy ta metoda jest dla niego odpowiednia.

W każdym przypadku mózg zawsze potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków. Jeśli rezultat zabiegu nie jest w pełni zadowalający, oczy mogą zostać później dostosowane do patrzenia do dali. Dla bliskich odległości potrzebne są wówczas okulary do czytania.