Grupa Ziemer specjalizuje się w narzędziach chirurgicznych oraz diagnostycznych stosowanych w okulistyce. Femto LDV Z to najnowsza platforma modułowa, której trzy filary stanowią lasery do zabiegów na rogówce, do operacji zaćmy oraz presbiopii (dalekowzroczności starczej). Każdy z modułów/filarów – FEMTO LDV Z2, Z4 i Z6 – oferuje unikalne rozwiązania.

Dzięki nowatorskiej koncepcji obsługi FEMTO LDV, platforma już stała się liderem technologicznym w segmencie laserów femtosekundowych. Inne lasery femtosekundowe, obecnie dostępne na rynku, są oparte na tej samej podstawowej technologii, która była stosowane w laserach femtosekundowych od momentu ich wprowadzenia do okulistyki kilka lat temu.

Platforma modułowa FEMTO LDV bazuje na autorskich systemach FEMTO LDV firmy Ziemer – na radykalnie innej technologii, którą wyróżniają:

 • najniższa energia impulsu (zakres nJ)
 • najwyższa częstotliwość powtarzania impulsów (MHz)
 • najkrótsza szerokość impulsu

 

Użycie tej ultranowoczesnej technologii gwarantuje:

 • minimalne skutki uboczne
 • minimalne obciążenia mechaniczne
 • preparowanie tkanki bez rozszczepienia

 

Warunkiem maksymalnej wydajności oraz precyzji unikatowej ultranowoczesnej platformy modułowej FEMTO LDV Z są wykonane na zamówienie/customizowane zintegrowane komponenty takie jak:

 • Wysokiej jakości soczewki mikroskopu; układ optyczny to optomechatroniczny majstersztyk, gwarantujący doskonałą ostrość oraz wysoką precyzję głębokości cięcia, a co za tym idzie: bardzo dużą aperturę numeryczną/liczbową, ekstremalnie krótką ogniskową oraz optykę zoptymalizowaną pod kątem czoła fali. Wszystko to dzięki rączce o bardzo wyrafinowanej konstrukcji. Operacja przy użyciu takiego mikroskopu to znacznie mniej pęcherzyków gazu, możliwość zachowania tkanek oraz uniknięcia obrzęków oka.
 • Raster impulsów o dużej/wysokiej gęstości; szybki system skanowania oraz ciasno zogniskowane niskoenergetyczne impulsy laserowe nakładają się na raster pulsacyjny. Powoduje to pełną i bezproblemową resekcję bez przestrzeni śródmiąższowych pozbawionych niezbędnego wypreparowania.

Raster dużej/wysokiej gęstości to gwarancja braku mostków tkankowych (przestrzeni śródmiąższowych pozbawionych niezbędnego wypreparowania) – płatki można łatwo podnieść – oraz minimalnych komplikacji. Oko operowane przy użyciu laserów platformy modułowej FEMTO LDV Z nie doświadcza OBL (opaque bubble layer), ponieważ te właśnie systemy laserów femtosekundowych mają programy, które tworzą kieszonkę lub kanał dekompresyjny ułatwiający ucieczkę gazu podczas przejścia rastrowego i gaz nie może nadal gromadzić się w zrębie płatka (flap). Jest też wolne od przejściowej wrażliwości na światło. Nie ma także ryzyka indukowanego laserowo blaszkowatego zapalenia rogówki.

Platforma FEMTO LDV Z to uniwersalna stacja robocza pasująca do każdego lasera excimerowego, który może być mocowany w bardzo łatwym do manewrowania przegubowym ramieniu roboczym. Dzięki temu ani pacjent, ani chirurg nie muszą podczas zabiegu zmieniać swojej pozycji. Interwencja chirurgiczna jest jednym nieprzerwanym procesem – pacjent nie musi czekać aż chirurg dokona zmiany narzędzia i dzięki temu jest mniej zestresowany. Z LASIK jest więc bardzo komfortowy i dla pacjenta, i dla chirurga.

Platforma FEMTO LDV Z jest naprawdę mobilna. Duża mobilność to duża produktywność. Co to oznacza w praktyce? To, że platformy FEMTO LDV Z mogą być swobodnie przemieszczane pomiędzy salami operacyjnymi, w których odbywają się różne zabiegi okulistyczne.

FEMTO LDV Z to urządzenie kompaktowe. Doskonale sprawdza się w małych salach operacyjnych i jest łatwe w transporcie. Planując wprowadzenie platformy FEMTO LDV Z do swojego gabinetu nie musisz szukać dla niego dodatkowej powierzchni – zmieści się także w małym pomieszczeniu.

 

Najważniejsze zalety mobilnej platformy FEMTO LDV Z to:

 • duży płaski zdalny monitor o wysokiej rozdzielczości (HD) pokazujący obraz operowanego oka w czasie rzeczywistym, który – wraz z najwyższej jakości soczewką mikroskopu – gwarantuje, że chirurg ma perfekcyjny wgląd w pole operacyjne
 • solidna, stabilna, nie wymagająca dodatkowej kalibracji stacja robocza odporna na wilgoć, temperaturę i ruch

 

FEMTO LDV Z2 – wielki krok naprzód w operacjach LASIK

 • Najlepsze możliwe tworzenie płatka rogówki (flap)
 • Naturalne krzywizny brzegów płatka

 

FEMTO LDV Z4 – maksymalny potencjał metody LASIK/Z-LASIK

 • Naprawdę zindywidualizowane/customizowane tworzenie płatka rogówki (flap)
 • Rozszerzenie możliwości metody LASIK – możliwość leczenia stożka rogówki oraz presbiopii laserem femtosekundowym

 

FEMTO LDV Z6 – wiodąca technologia FEMTO

 • możliwość interwencji chirurgicznej w całym przednim odcinku oka
 • dostępność wszystkich aplikacji dedykowanych rogówce
 • zaawansowany system wielowymiarowych skanerów
 • zaprojektowany z myślą o OCT oraz leczeniu zaćmy 

 

UWAGA:  Model FEMTO LDV Z 6 POWER PLUS to najmocniejsze laserowe źródło pozwalające na wykonanie impulsu o możliwie wysokiej energii. To prawdziwy przełom w laserowej technologii femtosekundowej. To must-have dla zaawansowanych procedur chirurgii rogówki.

Bazując na doświadczeniu klinicznym obejmującym ponad 1,5 miliona przeprowadzonych z sukcesem  operacji metodą Z-LASIK, można stwierdzić, że systemy FEMTO LDV wyróżniają się niezwykle niskim wskaźnikiem powikłań i decydują o doskonałych wynikach laserowej korekcji wad wzroku.

 

FEMTO LDV to:

 • duże płatki rogówki
 • jednolita, powtarzalna grubość płatka
 • możliwość tworzenia bardzo cienkich płatków (SBK)
 • w pełni kontrolowane komputerowo ssanie

 

Z-LASIK złoty standard – w tej metodzie resekcja płatka jest tworzona w płaszczyźnie (xy-plane) na żądanej głębokości oraz w adekwatnej wielkości i pozycji. Możliwe jest zachowanie naturalnych, gładkich oraz samodomykających się krzywizn brzegów płatka.

Z-LASIK nowość – (Z-NEW) – metoda wprowadza resekcję w trybie trójwymiarowym. Każdy płatek może być dostosowany do żądanej geometrii. Istnieje możliwość tworzenie owalnych i okrągłych płatków oraz krawędzi płatka zgodnych z życzeniem chirurga.

W porównaniu do  innych laserów femtosekundowych, obecnie dostępnych na rynku, platformy FEMTO LDV osiągają lepsze wyniki krótko- i długoterminowe: natychmiast po zakończeniu zabiegu, po 15-30 minutach, po 1/ 2/4 godzinach i po 1 dniu a także w dalszej perspektywie.

 

Procedury przeprowadzane przy wykorzystaniu platformy FEMTO LDV są maksymalnie bezpieczne u pacjentów z ultra cienką rogówką. FEMTO LDV umożliwia:

 • procedury dostosowane do indywidualnych uwarunkowań pacjenta
 • przeszczep rogówki w sterylnym środowisku (OR)
 • keratoplastykę blaszkową
 • keratoplastykę penetrującą
 • wykonywanie nacięć w rogówce w przebiegu leczenia presbiopii – wymiana soczewki