Laserowa korekcja wzroku Warszawa

Badanie czasu przerwania filmu łzowego (Break-Up-Time) wykonuje się w diagnostyce zespołu suchego oka oraz innych zaburzeń nawilżania powierzchni oka. Jest to wartościowa, nieinwazyjna metoda diagnostyki, w której badanym parametrem jest stabilność przedrogówkowego filmu łzowego.

Oceny dokonuje się na podstawie pomiaru czasu upływającego od mrugnięcia do momentu przerwania filmu łzowego. Test ujawnia zaburzenia warstwy lipidowej i/lub śluzowej oraz pośrednio przy prawidłowej warstwie lipidowej i pozwala na ocenę warstwy wodnej, której ścieńczenie prowadzi do skrócenia czasu BUT.

Badanie pozwala ocenić grubość i jakość warstwy lipidowej filmu łzowego, odpowiedzialnej za utrzymywanie jego napięcia powierzchniowego i stabilności. Badanie można wykonać dwoma metodami:

  • Test klasyczny FBUT (fluorescein break up time), inwazyjny z użyciem niewielkiej ilości fluoresceiny, którą podaje się do oka w postaci kropli lub na delikatnym pasku bibuły.
  • Test nieinwazyjny NIBUT (noninvasive break up time) za pomocą wyspecjalizowanego urządzenia, np. Tearscope Plus, Sirius, MS39. Można go wykonać z zastosowaniem siatek rzutowanych na rogówkę, co dodatkowo ułatwia badanie, lub keratoskopu Mengera. Aparat Tearscope Plus umożliwia nieinwazyjną ocenę jakościową i ilościową filmu łzowego zarówno przedocznego jak i przed soczewkowego, w tym ocenę grubości warstwy lipidowej na podstawie oceny wzorów lipidowych wraz z pomiarem nieinwazyjnego czasu przerwania filmu łzowego (NIBUT).

Jak przebiega badanie

Bezpośrednio przed testem fluoresceinowym nie powinno się wykonywać żadnych innych badań diagnostycznych.

Lekarz podaje pacjentowi do worka spojówkowego fluoresceinę (krople 0,15 % lub pasek fluoresceinowy), następnie pacjent siada przy lampie szczelinowej. Po kilkakrotnym mrugnięciu otwiera oczy (nie należy otwierać ich zbyt szeroko), patrzy na wprost i powstrzymuje się przez chwilę od mrugania. Po ich otwarciu mierzy się czas od ostatniego mrugnięcia do momentu przerwania filmu łzowego. W kobaltowo niebieskim świetle lampy moment ten widoczny jest w postaci czarnych linii lub plam na zielonożółtym tle świecącej fluoresceiny. Pomiaru dokonuje się zazwyczaj trzykrotnie i oblicza średnią.

UWAGA: podanie fluoresceiny zmienia istotnie przedrogówkowy film łzowy; zbyt duża ilość fluoresceiny zawyża wyniki, powodując, że są one  fałszywie negatywne. Należy wnikliwie interpretować wyniki, gdy obserwujemy przerwanie filmu łzowego w tym samym miejscu; może być ono indukowane przez keratoepiteliopatię np. blizny rogówki.

 

Wyniki i interpretacja klasycznego badania czasu przerwania filmu łzowego:

  • czas dłuższy niż 10 s oznacza prawidłowy wynik,
  • czas przerwania filmu łzowego <10 s oznacza jego skrócenie i zwiększenie prawdopodobieństwa występowania zaburzeń warstwy lipidowej,
  • czas krótszy niż 5 s oznacza zespół zaburzeń nawilżania powierzchni oka z niestabilnością filmu łzowego spowodowany zaburzeniami warstwy lipidowej.

Po zakończeniu testu możliwe jest zaczerwienienie oczu i przemijające uczucie ciała obcego w oku.