Anamneza to nic innego jak wywiad lekarski. Termin ten definiowany jest w medycynie jako systematyczny proces pozyskiwania i dokumentowania istotnych z medycznego punktu widzenia informacji od pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy. Anamneza jest przeprowadzana zawsze podczas pierwszej wizyty pacjenta w gabinecie lub po długiej przerwie i przy prezentacji nowych objawów.

Podczas pierwszego spotkania z pacjentem lekarz zawsze pyta, co nas do niego sprowadza i tak kieruje rozmową oraz zadaje tak sformułowane pytania, żeby uzyskać maksymalnie szczegółowy i precyzyjny obraz sytuacji.

Typowe pytania zadawane podczas takiej rozmowy:

 • Jakie są objawy? Od kiedy występują? Jak bardzo są intensywne? Jak często występują? Czy niektóre działania łagodzą lub nasilają objawy?
 • Czy pacjent obecnie przyjmuje jakiekolwiek leki na receptę lub bez recepty? Jakie i w jakich dawkach?
 • Jakie choroby występowały w przeszłości? Kiedy dokładnie? Czy pacjent był w związku z nimi operowany?
 • Czy w rodzinie występują jakieś problemy zdrowotne (choroby, takie jak cukrzyca, zawał serca, nowotwór)?
 • Czy pacjent jest obecnie narażony na jakieś stresogenne sytuacje (w pracy, rodzinne, inne)?
 • Czy pacjent stosuje jakieś używki (alkohol, nikotyna, narkotyki)? Jeśli tak, jak często i w jakim zakresie?
 • Jakie są objawy? Od kiedy występują? Jak bardzo są intensywne? Jak często występują? Czy niektóre działania łagodzą lub nasilają objawy?
 • Czy pacjent obecnie przyjmuje jakiekolwiek leki na receptę lub bez recepty? Jakie i w jakich dawkach?
 • Jakie choroby występowały w przeszłości? Kiedy dokładnie? Czy pacjent był w związku z nimi operowany?
 • Czy w rodzinie występują jakieś problemy zdrowotne (choroby, takie jak cukrzyca, zawał serca, nowotwór)?
 • Czy pacjent jest obecnie narażony na jakieś stresogenne sytuacje (w pracy, rodzinne, inne)?
 • Czy pacjent stosuje jakieś używki (alkohol, nikotyna, narkotyki)? Jeśli tak, jak często i w jakim zakresie?

Anamneza obejmuje także kompleksowe badanie przedmiotowe pacjenta – w zależności od specjalności lekarza, do którego zgłasza się pacjent. W wielu przypadkach lekarz przeprowadza także anamnezę biograficzną (np. praca, stan cywilny, sport i spędzanie czasu wolnego), jeśli tylko tego rodzaju dane mogą mieć wpływ na przebieg diagnostyki. Z tego samego powodu przeprowadza się anamnezę wegetatywną, czyli pozwalającą określić stan funkcji, które organizm pacjenta reguluje automatycznie, bez jego świadomości (np. sen czy apetyt).

Poprawnie i rzetelnie przeprowadzona anamneza sprawia, że około 90% diagnoz może zostać postawionych trafnie i jednoznacznie już podczas pierwszej wizyty.

Wywiad okulistyczny jest podstawą diagnostyki w przypadku nastolatków i pacjentów dorosłych. Dopiero po rozmowie lekarz przystępuje do badania ostrości wzroku oraz innych badań, które są konieczne z punktu widzenia zgłaszanych przez pacjenta problemów z widzeniem.

Lekarz okulista zapyta nas również o choroby przewlekłe oraz przyjmowane leki i narażenie na substancje szkodliwe w miejscu pracy oraz w domu (niektóre z nich mogą uszkadzać wzrok). Wywiad rodzinny, niezbędny w okulistyce, dotyczy natomiast występowania schorzeń okulistycznych (np. jaskry) w bliższej  dalszej rodzinie, ponieważ niektóre choroby oczu są związane z predyspozycją genetyczną.

Przygotowując się do pierwszej wizyty u okulisty warto przygotować się do odpowiedzi na  następujące pytania:

 • Jakie ma pan/pani dolegliwości i od kiedy panu/pani towarzyszą?
 • Czy dolegliwości występują po raz pierwszy, czy miał(a) pan/pani z nimi już kiedyś problem?
 • Czy dolegliwości dotyczą jednego, czy obu oczu?
 • Czy nosił(a) pan/pani kiedyś okulary (np. w dzieciństwie)?
 • Czy cierpi pan/pani na choroby ogólne (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i układu krążenia, podwyższony cholesterol)?
 • Czy u kogoś z członków najbliższej rodziny występują choroby oczu (jaskra, zaćma, zez, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)?
 • Czy przyjmuje pan/pani na stałe leki (zarówno te związane z oczami, jak i na inne dolegliwości)?
 • Jakie ma pan/pani dolegliwości i od kiedy panu/pani towarzyszą?
 • Czy dolegliwości występują po raz pierwszy, czy miał(a) pan/pani z nimi już kiedyś problem?
 • Czy dolegliwości dotyczą jednego, czy obu oczu?
 • Czy nosił(a) pan/pani kiedyś okulary (np. w dzieciństwie)?
 • Czy cierpi pan/pani na choroby ogólne (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i układu krążenia, podwyższony cholesterol)?
 • Czy u kogoś z członków najbliższej rodziny występują choroby oczu (jaskra, zaćma, zez, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)?
 • Czy przyjmuje pan/pani na stałe leki (zarówno te związane z oczami, jak i na inne dolegliwości)?

Najważniejsze to wybrać metodę właściwą dla Twojej wady wzroku. Podczas wstępnej konsultacji, zaproponujemy odpowiednią technikę korekcji laserowej.

 

Umawiam się na wstępną konsultację