Laser femtosekundowy SCHWIND ATOS umożliwia minimalnie inwazyjną ekstrakcję soczewek (kształt części aplikacyjnej, znacznie zmniejsza nacisk na oko podczas dokowania, aktywne odsysanie trwa tylko nieco dłużej niż sama procedura nacięcia), a także tworzenie płatków rogówki metodą FemtoLASIK.

W procedurze SmartSight laser femtosekundowy SCHWIND ATOS® tworzy wstępnie zdefiniowaną soczewkę w tkance śródmiąższowej rogówki i wykonuje małe obwodowe nacięcia w górnej warstwie rogówki (nie przecinając powierzchni rogówki) w celu uzyskania dostępu soczewkowego. Po użyciu lasera chirurg, patrząc przez mikroskop wbudowany w urządzenie SCHWIND ATOS®, może łatwo usunąć soczewkę przez minimalne nacięcia. Nowa odsłona innowacyjnej technologii SmartSight zapewnia bezpieczeństwo i precyzję w refrakcyjnej chirurgii rogówki. SCHWIND ATOS może pracować samodzielnie lub w połączeniu z laserem excimerowym z rodziny SCHWIND AMARIS.

Zalety lasera femtosekundowego SCHWIND ATOS®:

 • bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu śledzeniu ruchów gałki ocznej oraz kompensacji cyklotorsji
 • precyzyjne centrowanie, nawet przy większym astygmatyzmie
 • doskonałe dopasowanie do oka (ergonomiczny projekt głowicy lasera)
 • oszczędność tkanek dzięki zastosowaniu systemu precyzyjnej geometrii soczewkowej (wyrafinowana geometria soczewkowa nie jest ograniczona minimalną grubością rogówki, grubość płatka może być jednakowa w każdym miejscu)
 • lepsza kontrolę grubości rogówki w trakcie zabiegu
 • soczewki i płatki wykonane przy użyciu SCHWIND ATOS mają jednorodną powierzchnię
 • możliwość tworzenia płatków o różnych średnicach, w tym dużych płatów w dużych strefach leczenia (co jest szczególnie przydatne w leczeniu nadwzroczności i astygmatyzmu mieszanego)
 • bezpieczeństwo oraz wygoda pacjenta (wykorzystanie  tego samego interfejsu w zabiegu ekstrakcji soczewki w ramach procedury SmartSight  oraz przy tworzeniu płatków w metodzie FemtoLASIK)
 • doskonałe dopasowanie głowicy lasera do oka pacjenta
 • innowacyjna konstrukcja ze zintegrowanym filtrem, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych rurek i filtrów oraz zapewnia optymalny kontakt oka z systemem laserowym
 • wygoda chirurga (monitor umieszczony bezpośrednio w polu widzenia osoby operującej, monitor i klawiatura są zamontowane na obrotowym ramieniu, pozwalając użytkownikowi na dowolną zmianę pozycji pracy)
 • bardzo krótki czas leczenia (dzięki zastosowaniu częstotliwości impulsów sięgającej czterech megaherców, wyrafinowanej charakterystyce impulsu i  algorytmom pozycjonowania)
 • bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu śledzeniu ruchów gałki ocznej oraz kompensacji cyklotorsji
 • precyzyjne centrowanie, nawet przy większym astygmatyzmie
 • doskonałe dopasowanie do oka (ergonomiczny projekt głowicy lasera)
 • oszczędność tkanek dzięki zastosowaniu systemu precyzyjnej geometrii soczewkowej (wyrafinowana geometria soczewkowa nie jest ograniczona minimalną grubością rogówki, grubość płatka może być jednakowa w każdym miejscu)
 • lepsza kontrolę grubości rogówki w trakcie zabiegu
 • soczewki i płatki wykonane przy użyciu SCHWIND ATOS mają jednorodną powierzchnię
 • możliwość tworzenia płatków o różnych średnicach, w tym dużych płatów w dużych strefach leczenia (co jest szczególnie przydatne w leczeniu nadwzroczności i astygmatyzmu mieszanego)
 • bezpieczeństwo oraz wygoda pacjenta (wykorzystanie  tego samego interfejsu w zabiegu ekstrakcji soczewki w ramach procedury SmartSight  oraz przy tworzeniu płatków w metodzie FemtoLASIK)
 • doskonałe dopasowanie głowicy lasera do oka pacjenta
 • innowacyjna konstrukcja ze zintegrowanym filtrem, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych rurek i filtrów oraz zapewnia optymalny kontakt oka z systemem laserowym
 • wygoda chirurga (monitor umieszczony bezpośrednio w polu widzenia osoby operującej, monitor i klawiatura są zamontowane na obrotowym ramieniu, pozwalając użytkownikowi na dowolną zmianę pozycji pracy)
 • bardzo krótki czas leczenia (dzięki zastosowaniu częstotliwości impulsów sięgającej czterech megaherców, wyrafinowanej charakterystyce impulsu i  algorytmom pozycjonowania)