ZEISS CLARUS 500 to najnowszy ultraszerokokątny aparat siatkówkowy, czyli funduskamera, która wykonuje kolorowe zdjęcie dna oka. Kolory odpowiadają naturalnemu zabarwieniu dna oka, co znacząco upraszcza diagnostykę i ułatwia dokumentację przebiegu chorób oczu, a co za tym idzie – zapewnia bezprecedensowe bezpieczeństwo podczas diagnozowania nerwu wzrokowego a także znamion i zmian w obrębie oka. ZEISS CLARUS generuje obrazy, które bardzo przypominają zabarwienie dna oka widoczne podczas badania klinicznego. Zdjęcie robione jest w wysokiej rozdzielczości w bardzo szerokim polu widzenia (do 200 °). Ze względu na szeroki rozmiar skanu, ZEISS CLARUS 500 może uwidocznić zmiany w oku, które są trudne do uwidocznienia za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego lub tradycyjnej fotografii kolorowej. Rozpowszechnione lub obustronne zmiany w siatkówce mogą zmienić nie tylko rokowanie i diagnozę, ale także leczenie pacjentów.

Dzięki wprowadzeniu do diagnostyki siatkówki  ultra szerokokątnego obrazowania o wysokiej rozdzielczości (do 7 mikrometrów) udało się ustalić, że objawy choroby często można zauważyć także na najbardziej zewnętrznych jej obrzeżach.Tak jest na przykład w przebiegu retinopatii cukrzycowej. Niedawne badania nad zastosowaniem ultraszerokopierunkowego obrazowania w retinopatii cukrzycowej wykazały, że 51% wszystkich pacjentów miało zmiany, które były głównie obwodowe. Obecność obwodowej retinopatii cukrzycowej wiąże się z 4,7-krotnym zwiększeniem ryzyka progresji do PDR i 3,2-krotnym zwiększeniem ryzyka progresji w przebiegu cukrzycy o co najmniej 2 poziomy.

ZEISS CLARUS 500 rejestruje szczegółowe i precyzyjne obrazy siatkówki, od plamki żółtej po brzegi. W ten sposób można również wykryć subtelne oznaki choroby, które są trudne do zobaczenia bezpośrednio lub na fotografiach dna oka o niskiej rozdzielczości.

W przypadku konwencjonalnych ultra szerokokątnych systemów obrazowania klasyczna kamera dna oka o wysokiej rozdzielczości jest niezbędna do diagnostyki i leczenia chorób nerwu wzrokowego i plamki żółtej. CLARUS 500 firmy ZEISS to pierwszy i jedyny system obrazowania dna oka, który pozwala na wierne odwzorowanie kolorów i szczegółów w bardzo szerokim polu widzenia. Umożliwia to lekarzom wykonywanie zdjęć dna plamki o wysokiej rozdzielczości od plamki żółtej do jej obrzeża.

CLARUS 500 firmy ZEISS umożliwia lekarzom wykrycie nawet najmniejszych zmian w przebiegu choroby. Oprócz obrazów dna oka w odpowiadających rzeczywistości kolorach, system rejestruje również obrazy autofluorescencji dna oka o wysokiej rozdzielczości (FAF) w kolorze niebieskim i zielonym, a także obrazy w podczerwieni (IR) i obrazy zewnętrzne. Bardzo wysoka rozdzielczość CLARUS 500 w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem testującym umożliwia lekarzom niezawodne śledzenie zmian.

Obok wspomnianej wyżej retinopatii cukrzycowej, CLARUS 500 firmy ZEISS pomaga wykryć  i udokumentować wielkość i pigmentację znamion naczyniówki. Obrazy zarejestrowane za pomocą CLARUS 500 można podzielić na obrazy kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego, dzięki czemu można poprawić wizualny kontrast szczegółów w niektórych warstwach siatkówki. Obrazowanie w kolorach odpowiadających naturalnym zabarwieniu dna oka jest również idealne do wykrywania nieprawidłowości występujących nad znamionami naczyniówki, takich jak żółte druzy i pomarańczowe lipofuscyny. Żółte druzy są najczęściej oznaką zmiany łagodnej, podczas gdy obecność pomarańczowej lipofuscyny zwykle wskazuje na podejrzaną zmianę wymagającą dalszej oceny. Korzystanie z różnych kanałów barwnych może pomóc w odróżnieniu zmian naczyniówki, które są lepiej uwidocznione dzięki światłu czerwonemu, od bardziej powierzchownych zmian, takich jak CHRPE, które są lepiej zobrazowane światłem zielonym. Używając seryjnej fotografii dna oka, można łatwo ocenić wszelkie znaczące zmiany w rozmiarze i pigmentacji. Zmiany te mogą wskazywać na czerniaka naczyniówki i wymagają dalszej oceny. Obrazowanie w podczerwieni i FAF mogą pomóc w wizualizacji dysfunkcji lipofuscyny lub nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), co może sugerować zmianę metabolicznie aktywną, taką jak mały czerniak naczyniówki.

Ze względu na szeroki wachlarz funkcji technicznych i łatwość obsługi, ZEISS CLARUS 500 może być jedyną kamerą dna oka w każdym gabinecie, niezależnie od tego, czy jest to gabinet wielospecjalistyczny o dużym natężeniu ruchu pacjentów, czy gabinet jednego lekarza.

Prosty, stabilny i intuicyjny ZEISS CLARUS 500 to ultra szerokokątna kamera siatkówkowa, która została specjalnie zaprojektowana, aby zoptymalizować doświadczenia każdego pacjenta. Ta ultranowoczesna funduskamera umożliwia robienie zdjęć w taki sposób, że na fotografii nie są widoczne żadne cienie związane z pojawieniem się w polu widzenia obiektywu rzęs czy powiek. Podgląd siatkówki na żywo w podczerwieni pomaga operatorowi w uzyskaniu ostrych obrazów bez konieczności wykonywania wielokrotnych ujęć. Umożliwia też operatorowi optymalizację wyrównania, zapewniając jednocześnie, że powieki i rzęsy nie kolidują z przechwytywaniem obrazu, co skraca czas badania i eliminuje narażenie pacjenta na nadmierne błyski. Podparcie głowy i podbródka umożliwia prawidłowe ustawienie aparatu. ZEISS CLARUS 500 wykorzystuje standardową lampę szczelinową / joystick i podpórkę pod brodę, aby poprawić komfort pacjenta i odciążyć pacjenta podczas badania.

Możliwość obracania urządzenia między prawym a lewym okiem pozwala operatorowi na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć bez konieczności korygowania pozycji pacjenta.

ZEISS CLARUS 500 łączy łatwą platformę pozyskiwania obrazów z intuicyjnym interfejsem użytkownika, umożliwiając bezproblemowe przeglądanie obrazów. Obrazowanie sekwencyjne zmian chorobowych jest uproszczone poprzez przeciągnięcie do przodu adnotacji poprzedniego obrazu. Ocena kilku obrazów jednocześnie, w tym różnych kanałów kolorów i FAF, jest usprawniona poprzez koordynację obrazów do tego samego miejsca siatkówki i powiększenia.