LASIK to skrót od łacińskiego „laser in situ keratomileusis”, co oznacza „ablację za pomocą lasera wewnątrz tkanki rogówki” – dokładnie taki proces przebiega podczas operacji z wykorzystaniem metody LASIK.

Metoda LASIK jest uznana naukowo i stosowana do korekcji wad wzroku od 1990 roku oraz uchodzi za najczęściej stosowaną metodę w chirurgii laserowej. Potwierdzeniem tego może być fakt, że metoda została dopuszczona do leczenia astronautów NASA i pilotów odrzutowców amerykańskiej marynarki wojennej.

Najnowszym krokiem w jej rozwoju jest Femto-LASIK. W innowacyjnej metodzie Femto-LASIK mechaniczne nacięcia rogówki zastąpiono nacięciami z użyciem lasera femtosekundowego.

adres:

SwissLaser (Horizon Plaza) ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefon:

+48 221 201 690

Image module

Przebieg operacji

W metodzie LASIK z mikrokeratomem (skalpelem) nacięcie na rogówce jest wykonywane za pomocą mikroprecyzyjnego noża. Ultracienki płatek (noszący nazwę flapa) jest starannie odchylany, a następnie wnętrze rogówki jest poddawane działaniu lasera excimerowego i modelowane na nowo w taki sposób, aby punkt ogniskowania znajdował się optymalnie na siatkówce. Potem płatek jest ponownie zamykany, a rogówka goi się w ciągu kilku dni.

Mechaniczna metoda LASIK, w której płatek jest formowany skalpelem, jest coraz rzadziej stosowana ze względów bezpieczeństwa. Bardziej nowoczesna, Femto-LASIK polegająca na nacięciu wykonywanym laserem, a nie nożem, jest już u nas standardem.

 • Przygotowanie
  Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie dezynfekujemy obszar twarzy Pacjenta. Następnie podajemy Pacjentowi znieczulenie w formie kropel do oczu, a powieki unieruchamiamy rozwórkami. Podczas trwania zabiegu prosimy, by Pacjent patrzył na migające światło.
 • Cięcie skalpelem
  W pierwszej fazie zabiegu chirurg za pomocą mikro-precyzyjnego skalpela wykonuje cięcie w rogówce, tworząc cienki płatek o grubości 0,1 mm. Na tym etapie Pacjent może odczuwać nacisk na oko i widzieć ciemność przez krótką chwilę.
 • Korekta laserem excimerowym
  Odsłonięta wcześniej rogówka zostaje wymodelowana przy pomocy sterowanego komputerowo lasera w kilka sekund. Jest to całkowicie bezbolesne - Pacjent może jedynie słyszeć dźwięk lasera i ewentualny zapach rogówki. Chirurg przeprowadzający zabieg przez cały czas kontroluje użycie lasera za pomocą mikroskopu.
 • Zakończenie zabiegu
  W ostatniej fazie zabiegu stworzony wcześniej płatek rogówki jest z powrotem zamykany. Dla zabezpieczenia obszaru operacji chirurg zakłada na oczy Pacjenta specjalistyczne soczewki kontaktowe o wysokiej przepuszczalności tlenowej. Są one usuwane następnego dnia po zabiegu.

Przygotowanie do operacji

Pierwszym etapem przygotowaniu zabiegu jest zdezynfekowanie i odkażenie twarzy przy użyciu specjalistycznego środka. Następnie Pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe (krople do oczu). Powieki są unieruchamiane rozwórką. Cały proces przebiega całkowicie bezboleśnie. Podczas trwania operacji, Pacjent zostaje poproszony o patrzenie na zielone światło znajdujące się u góry. Chirurg za pomocą mikroprecyzyjnego skalpela (mikrokeratomu) wykonuje nacięcie w rogówce, tworząc cienki płatek o grubości 0,1 mm – tzw. flap. Jest on starannie odchylany. Pacjent może odczuwać lekki nacisk na oko i przez chwilę widzieć ciemność.

Korekta przy użyciu lasera excimerowego

Podczas zabiegu metodą LASIK klasyczną chirurg wykorzystuje laser excimerowy. Sterowanym komputerowo laserem odsłania się rogówkę, która zostaje poddana kilkusekundowemu modelowaniu w celu usunięcia wady wzroku. Proces jest nieodczuwalny dla Pacjenta, za wyjątkiem dźwięku lasera. Chirurg cały czas kontroluje użycie lasera za pomocą mikroskopu.

Podczas ostatniego etapu płatek jest ponownie zamykany. Samoczynnie przytwierdza się do rogówki i tworzy jej zabezpieczenie. Dla ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych, zakładane są soczewki kontaktowe o wysokiej tleno-przepuszczalności, które chirurg usuwa następnego dnia.

Po operacji

Pacjent natychmiast po operacji może zauważyć, że lepiej widzi, jednakże oczy powinny być chronione przez resztę dnia. Należy pamiętać o tym, że przecięcie płatka może w pierwszych dniach powodować uczucie dyskomfortu w oku. Regeneracja rogówki trwa od kilku dni do kilku tygodni.