Leki, które mogą uszkadzać wzrok

Działania niepożądane wielu leków obejmują także zaburzenia widzenia, większe ryzyko powstania zaćmy lub trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Rzadko jednak z długiej listy działań niepożądanych wyławiamy właśnie te związane ze wzrokiem – bardziej niepokoi nas wpływ leków na pracę serca, nerek czy jelit.

Tymczasem nawet popularne leki bez recepty mogą niekorzystnie działać na oczy. Jakiego rodzaju niedogodności możemy się spodziewać?

  • Ibuprofen – może odpowiadać za pogorszenie widzenia kolorów (dyschromatopsje), mroczki centralne i paracentralne w polu widzenia  oraz pogorszenie ostrości widzenia.
  • Kortykosteroidy – przy dłuższym stosowaniu podwyższają ciśnienie śródgałkowe prowadząc do powstawania tzw. jaskry pokortyzonowej, mogą też przyczyniać się do powstania zaćmy podtorebkowej tylnej, występującej zazwyczaj obustronnie i dotyczącej najgłębszych warstw korowych i z czasem prowadzącej do pogorszenia ostrości widzenia.
  • Leki przeciwzakrzepowe – długotrwałe leczenie może powodować wylewy podspojówkowe oraz do siatkówki. 
  • Amiodaron (stosowany w chorobie niedokrwiennej i w leczeniu zaburzeń rytmu serca) – odkłada się w rogówce w postaci biało-żółto-brązowych złogów, może powodować światłowstręt i nasilenie efektu halo oraz suchości oczu. w skrajnych przypadkach powoduje zaburzenia widzenia. 
  • Leki przeciwreumatyczne (chlorochina i hydroxychlorochina) – powodują światłowstręt, zaburzenia widzenia barwnego, upośledzenie akomodacji, mroczki centralne, zawężenie pola widzenia, mogą powodować zmiany zwyrodnieniowe na obrzeżach siatkówki. 
  • Antybiotyki – penicyliny i sulfonamidy mogą powodować reakcje alergiczne w obrębie spojówek i powiek; metronidazol – po dłuższym stosowaniu pogorszenie widzenia, światłowstręt.
  • Leki przeciwdepresyjne  – mogą powodować wystąpienie licznych objawów suchego oka: pieczenie, uczucie ciała obcego w oku, ból, światłowstręt. 

To oczywiście nie jest pełna lista leków, na ulotkach których znajdziecie wykaz działań niepożądanych w obrębie narządu wzroku. Zwróćcie uwagę, że nawet ta krótka lista zawiera bardzo szeroka gamę leków! Zawsze, kiedy sięgacie po nowy lek, zwracajcie uwagę na to jaki ma on wpływ na wzrok i oczy.

Część objawów niepożądanych może bowiem ustąpić po odstawieniu leku, część jednak może mieć charakter uszkodzeń, które wymagają interwencji okulistycznej i celowanego leczenia.

Ponadto zażywanie leków źle wpływających na wzrok wymaga stałego monitorowania naszego narządu wzroku przez specjalistę i wychwytywania w porę niepokojących objawów. 

Jednym z leków, które mogą trwale uszkodzić wzrok jest np. Etambutol stosowany w leczeniu gruźlicy. Ma on toksyczny wpływ na nerw wzrokowy, powoduje centralne i peryferyjne ubytki w polu widzenia a także zaburzenia widzenia barw.

Także przewlekłe stosowanie kortykosteroidów może trwale uszkadzać nerw wzrokowy. Z kolei przeciwdepresyjna Amitrypltylina w wysokich dawkach może spowodować ostre napady jaskry.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić