Czy dziecko może przejść laserową korekcję wady wzroku?

Dziecko, czyli osoba niepełnoletnia nie może przejść laserowej korekcji wzroku. Nie jest to związane z brakiem możliwości technicznych, niedostosowaniem metod interwencji laserowej do potrzeb najmłodszych pacjentów czy niedostatkiem umiejętności personelu medycznego.

Najważniejsze są przyczyny natury anatomicznej. Oto one:

  • Gałka oczna u dziecka ulega bardzo dużym zmianom od urodzeniem do ok. 14 roku życia. Wyróżnia się 3 fazy jej wzrostu: najszybszy w 1. roku życia, dość szybki między 1. a 3. rokiem i powolny między 3. a 14. rokiem życia dziecka. 
  • Wzrostowi gałki ocznej towarzyszą zmiany refrakcji oraz siły łamiącej rogówki.
  • Kiedy gałka oczna pozostaje w fazie wzrostu, każde jej wydłużenie o 1 milimetr indukuje wadę wzroku rzędu -3.00 dioptrii.

Zgodnie ze współczesnymi standardami chirurgii okulistycznej, nie operuje się oczu dopóki wada wzroku się nie ustabilizuje. Dlaczego? Bo w krótkim czasie po operacji może zajść potrzeba dokorygowania wady, czyli przeprowadzenia kolejnego zabiegu. Kiedy wada się stabilizuje? Najczęściej w okolicy 18.-20. roku życia. “Najczęściej” – a więc nie zawsze, dobrze zatem mieć swojego lekarza, który obserwując pacjenta, czeka na taki moment, w którym ma już pewność, że wada się ustabilizowała i można przeprowadzić laserową korekcję wzroku. 

Jakie inne względy wchodzą w rachubę?

  • Fakt, że w wieku dojrzewania mogą wyjść na jaw choroby oczu, które stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do laserowej korekcji wzroku, np. stożek rogówki (postępująca choroba oczu prowadząca do ścieńczenia i zniekształcenia rogówki, a w dalszej kolejności do pogorszenia wzroku).
  • Wiek dojrzewania to także okres, w którym ujawniają się choroby z autoagresji (np. Hashimoto, cukrzyca). Zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, choroby autoimmunologiczne nie zawsze stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do laserowej operacji oka, ale aby dało się podjąć decyzję o zabiegu konieczna jest stabilizacja choroby, remisja objawów oraz pozytywna decyzja lekarza prowadzącego oraz okulisty.
author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić