Podstawowe badania w kierunku jaskry obejmują:

  • badanie wady wzroku i ostrości wzroku,
  • badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej (biomikroskopia),
  • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria),
  • badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic

Dodatkowo potrzebne będą:

  • badanie pola widzenia (perymetria),
  • badanie kąta przesączania (gonioskopia),
  • badanie grubości rogówki (pachymetria),
  • badania tomograficzne nerwu wzrokowego (np. OCT lub GDx lub HRT),
  • badania obrazowe przedniego odcinka oka (np. OCT lub UBM).

Badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej

Badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej (biomikroskopia) – badanie w lampie szczelinowej jest częścią rutynowego badania okulistycznego. Pozwala ono ocenić budowę struktur oka. Lampa szczelinowa składa się ze źródła silnego światła, które może być kierowane na poszczególne struktury gałki ocznej oraz biomikroskopu, który umożliwia osobie badającej na powiększenie obrazu (6–40x), ale też widzenie stereoskopowe (przestrzenne). Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane, ponieważ oko oświetlane jest normalnym światłem widzialnym, które nie jest dla niego szkodliwe.

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria, IOP) – pomiar ciśnienie w oku dokonywany za pomocą tonometru. Ciśnienie powinno być mierzone podczas każdej wizyty u okulisty. Tonometria wykonywana przed podjęciem decyzji o laserowej korekcji wzroku ma na celu ustalenie, czy zabieg nie stwarza żadnego ryzyka dla pacjenta. Nowoczesne tonometry bezkontaktowe mierzą nie tylko grubość rogówki i ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale także właściwości biomechaniczne rogówki po zadziałaniu na nią impulsu powietrza.

Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic

Badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic – zwane także oftalmoskopią, funduskopią lub wziernikowaniem dna oka; szczegóły tutaj.

Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria) –  badanie pola widzenia, podczas którego wykrywa się ewentualne ubytki w polu widzenia, pojawiające się w oku w przebiegu rozwijającej się jaskry. Niejednokrotnie do uzyskania wiarygodnych wyników oceny pola widzenia konieczne jest dwu- a nawet trzykrotne badanie. Perymetria sygnalizuje rozwijanie się procesu zaniku nerwu wzrokowego. Perymetria zdwojonej częstotliwości (FDT) wykazuje zmiany w polu widzenia wcześniej niż tradycyjna perymetria komputerowa.

Badanie kąta przesączania

Badanie kąta przesączania (gonioskopia) – badanie kąta przesączania stwierdzające czy kąt jest otwarty, czy zamknięty wykonywane przy pomocy gonioskopu zakładanego bezpośrednio na oko. Badanie to wymaga znieczulenia gałki ocznej. Można wykonać także przy pomocy optycznej koherentnej tomografii oka (SL-OCT) – to badanie jest nieinwazyjne i nie wymaga znieczulenia.

Badanie grubości rogówki

Badanie grubości rogówki (pachymetria) – pomiar grubości rogówki w jej centrum, dokonywany bezdotykowo lub dotykowo za pomocą sondy ultrasonograficznej. Do badania nie jest wymagane rozszerzenie źrenic. Ocena grubości rogówki jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne, wykonywana jest również przed zabiegami chirurgicznymi, w tym zabiegami laserowymi, na rogówce, a także w diagnostyce stożka rogówki i innych schorzeń rogówki. Badanie ma zasadniczy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pachymetria dotykowa wykonywana jest za pomocą pachymetrów ultradźwiękowych. Badanie wymaga kontaktu końcówki aparatu z rogówką pacjenta. Jest bezbolesne, ponieważ rogówka pacjenta zostaje wcześniej znieczulona za pomocą kropli. Pachymetria bezdotykowa wykonywana jest w ramach tomografii rogówki przy użyciu aparatu ultrasonograficznego. W tym przypadku nie dochodzi do kontaktu aparatu z rogówką.

Badania tomograficzne nerwu wzrokowego

Badania tomograficzne nerwu wzrokowego (np. OCT lub GDx lub HRT) – OCT to optyczna koherentna tomografia oka. Tomograf oczny OCT ma rozdzielczość 10 razy większą niż aparat USG, dlatego wynik badania OCT można porównać z obrazem histologicznym siatkówki (czyli badanie ma taką samą wartość, jak gdyby lekarz badał wycinek tkanki pobrany operacyjnie). Badanie jest bezdotykowe, wykonywane ambulatoryjnie, trwa kilka minut. GDX to skaningowa polarymetria laserowa, która wraz z OCT pozwala określić grubość warstwy włókien nerwowych w siatkówce, uszkodzonych w wyniku jaskry. HRT to laserowa tomografia siatkówki oceniająca tarczę nerwu wzrokowego. Podczas badania HRT lekarz wyznacza tarczę nerwu wzrokowego. Od prawidłowego zakreślenia jej granic zależy czy aparat automatycznie zaklasyfikuje dany obraz tarczy jako prawidłowy, podejrzany lub uszkodzony przez jaskrę.

Badania obrazowe przedniego odcinka oka

Badania obrazowe przedniego odcinka oka (np. OCT lub UBM) – OCT jak wyżej. UBM to ultrabiomikroskopia  dokładnie analizująca kształt i wielkość kąta przesączania oraz grubość i położenie soczewki.

Najważniejsze to wybrać metodę właściwą dla Twojej wady wzroku. Podczas wstępnej konsultacji, zaproponujemy odpowiednią technikę korekcji laserowej.

 

Umawiam się na wstępną konsultację