Czym jest laserowa korekcja starczowzroczności

Starczowzroczność zwana też prezbiopią to nie jest wada wzroku, a zespół zmian fizjologicznych, jakie zachodzą wraz z wiekiem w ludzkim oku. Szacuje się, że blisko 10 milionów Polaków boryka się z prezbiopią, zupełnie nie mając o tym pojęcia i traktując kłopoty z czytaniem drobnego druku jako coś naturalnego. 

Elastyczność soczewki zmniejsza się z wiekiem, zmniejsza się także jej zdolność do zmiany mocy refrakcyjnej. Proces ten rozpoczyna się bardzo wcześnie. Jeśli stanie się zauważalny po 40 roku życia, mówi się o starczowzroczności. Jej pierwszymi objawami są problemy z czytaniem – przede wszystkim drobnego druku, a później także zwykłego tekstu.

Wielu pacjentów właśnie wtedy sięga po pierwsze okulary “do czytania”, ale nie rozwiązują one problemu całkowicie. Dzięki okularom (do czytania) rzeczy w pobliżu mogą być ponownie stać się wyraźnie widoczne, ale kiedy chcemy patrzeć w dal, musimy zdjąć okulary o zmusić oko do wyostrzenia wzroku. Postępujące zmiany elastyczności soczewki sprawiają, że okulary do czytania trzeba często wymieniać. 

Niektórzy pacjenci decydują się na okulary dwuogniskowe, ale ma to również swoje wady – nie każdy jest w stanie się do nich przyzwyczaić (przejście z jednego obszaru do drugiego jest dla oka bardzo nienaturalne, odbywa się skokowo). 

https://www.youtube.com/watch?v=G_hY2EXNwtQ 

Inni sięgają po okulary progresywne – zmiana wartości korekcyjnej na powierzchni soczewki odbywa się nie skokowo, ale płynnie. Górna część soczewki służy do widzenia przedmiotów położonych daleko, niżej jej moc przyrasta w taki sposób, żeby widzieć ostro odległości pośrednie (od kilku metrów do kilkudziesięciu centymetrów). 

Chirurgia refrakcyjna w korekcji prezbiopii

W procedurach rogówkowej chirurgii refrakcyjnej korekcja prezbiopii może zostać uzyskana poprzez zastosowanie mikro- lub minimonowizji, wytworzenie stref o różnej mocy optycznej, a także poprzez zwiększenie głębi ostrości. 

Pacjenci mogą korzystać z trzech metod proponowanych przez różnych producentów laserów: Schwind proponuje metodę PresbyMAX, Bausch&Lomb metodę Supracor, a Zeiss – Presbyond. 

Wszystkie wymienione zabiegi bazują na technologii LASIK. Można powiedzieć, że leczenie prezbiopii metodą PresbyMax, Presbyond czy Supracore odpowiada leczeniu metodą FemtoLASIK. 

Metoda PresbyMAX (Schwind)

PresbyMAX tworzy biosferyczne, wieloogniskowe profile ablacyjne w obu oczach. Osiąga się to poprzez optymalizację każdego oka w obszarze środkowym pod kątem odległości oraz w obszarze obwodowym pod kątem odległości. Oznacza to, że po pewnym okresie oswojenia możliwe jest widzenie obuoczne na wszystkie odległości.

https://www.youtube.com/watch?v=6vTPSpfm0z0

PresbyMAX jest dostępna w trzech wariantach, które różnią się jedynie głębią ostrości w oku dominującym – tj. oku, którym głównie patrzymy w dal. 

  •  PresbyMAX μ-Monovision wytwarza tę samą głębię ostrości w obu oczach, przy czym jedno oko jest zoptymalizowane pod kątem odległości, a drugie oko pod kątem bliskości. Ta procedura koncentruje się na dobrym widzeniu obuocznym w pobliżu i na obszarze pośrednim.
  • PresbyMAX Hybrid używa tych samych wartości docelowych jak dla monowizji μ, ale w oku dominującym i niedominującym generowana jest inna głębia ostrości. Pacjenci bardzo szybko przyzwyczajają się do tego wrażenia wzrokowego i korzystają z dobrego widzenia na wszystkich odległościach.
  • PresbyMAX Monocular nie ma głębi ostrości w oku dominującym, niedominujące oko otrzymuje taką samą głębię pola jak w przypadku innych metod PresbyMAX. To sprawia, że ​​jakość widzenia na odległość jest szczególnie dobra.

Wieloogniskowe profile ablacyjne procedur PresbyMAX są odwracalne, jeśli oczy nie są w stanie się przyzwyczaić do ich efektów. 

Jednym z warunków poddania się zabiegowi PresbyMAX jest przezierna soczewka własna pacjenta. Oznacza to, że jeśli lekarz zauważa choćby najmniejsze zmętnienie soczewki, zwiastujące początki zaćmy, nie wykona zabiegu PresbyMAX i wtedy zalecana jest refrakcyjna wymiana soczewki lub operacja zaćmy z wszczepieniem nowoczesnych implantów umożliwiających dalsze czytanie.

Metoda Presbyond (Zeiss) 

Polega on na laserowej korekcji starczowzroczności w taki sposób, aby jedno oko lepiej widziało do dali, a drugie do bliży. Dodatkowo, odpowiednie wykorzystanie naturalnej asymetryczności naszych oczu w połączeniu z pracą lasera umożliwia stworzenie tzw. strefy „połączonej” (Überblendvisus, Blur Zone), dzięki czemu każde oko widzi dobrze również na odległość pośrednią.  

Zastosowanie metody Presbyond pozwala na uniknięcie negatywnych efektów klasycznej monowizji. Dzięki kontroli aberracji sferycznej możliwe jest wytworzenie wyraźnego widzenia obuocznego w strefie pośredniej. Zwiększa to głębię ostrości obrazu, nie przekraczając toksycznego poziomu aberracji pogarszającego jakość widzenia.

Cechą szczególną zabiegu jest to, że obszary wizualne soczewek dopełniają się i zachodzą na siebie, dzięki czemu powstaje możliwie najbardziej naturalne wrażenie wizualne. ​​Pacjenci po zabiegu Presbyond zwykle bardzo szybko przystosowują się do nowego sposobu widzenia.

Zasada widzenia cross-fade z rozszerzoną głębią ostrości znajduje też zastosowanie do implantacji soczewek wewnątrzgałkowych.

Supracore (Bausch&Lomb)

SUPRACOR to wyjątkowa, sprawdzona klinicznie procedura laserowa, mająca na celu pomóc pacjentom w ponownym zobaczeniu obiektów z bliska przy jednoczesnym zachowaniu widzenia na odległość. SUPRACOR leczy jedno lub oba oczy i zapewnia dobre widzenie na wszystkich odległościach (bliskich, pośrednich i dalekich). 

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić