Zaburzenia przezierności rogówki – od niewielkiej mgiełki, do bielma na oku

Zdrowa rogówka jest całkowicie przezroczysta, co umożliwia przejście światła do siatkówki, w której zlokalizowane są pręciki i czopki zawierające barwniki wzrokowe. Pod wpływem światła się rozkładają się one, co powoduje, że bodziec świetlny zmienia się w bodziec nerwowy, który płynie drogą wzrokową do mózgu. 

Kiedy rogówka mętnieje i traci przezierność, na opisanej drodze pojawia się bariera: przenikanie promieni świetlnych w kierunku siatkówki jest utrudnione albo niemożliwe. Zależy to od stopnia zmętnienia rogówki.

Wyróżniamy trzy stadia zmętnienia rogówki:

 1. Stadium wczesne (“mgiełka”): zmętnienie jest niewielkie i nieznacznie wpływa na jakość widzenia (lekkie zamglenie lub rozmycie obrazu).
 2. Stadium umiarkowane (plamki): zmętnienie rogówki staje się bardziej widoczne i wpływa na jakość widzenia. Pacjenci mogą doświadczać znaczniejszego rozmycia, zamazywania lub zniekształcania obrazów.
 3. Stadium zaawansowane (bielmo): rogówka staje się całkowicie nieprzezierna W niektórych przypadkach, w zależności od przyczyny zmętnienia rogówki, może występować ból oka, łzawienie, drżenie gałki ocznej.

Z bielmem można się urodzić: to jeden z objawów w przebiegu zespołu Petersa.

Przyczyny mętnienia rogówki

Za przyczyny mętnienia rogówki uważa się:

 • przewlekłe, nieleczone lub nieprawidłowo leczone stany zapalne,
 • przebyte urazy,
 • zmiany wrodzone (np. zespół Petersa),
 • choroby metaboliczne (np. mukopolisacharydozy),
 • stosowanie niektórych leków (np. proksymetakainy).

Jak leczy się zmętnienie rogówki

Leczenie zaburzeń przezierności rogówki zależy od ich przyczyny. Stosuje się:

 • leczenie farmakologiczne,
 • specjalne soczewki kontaktowe,
 • keratektomię (PTK – Photo Therapeutic Keratectomy): jeśli zmiany zmętnieniowe sięgają w głąb do maksymalnie ¼ grubości rogówki można je usunąć laserem w taki sposób, aby uniknąć przeszczepu rogówki,
 • przeszczep rogówki.
author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić