Laserem w astygmatyzm

Kiedy Pacjent słyszy diagnozę “astygmatyzm”, czuje się zaniepokojony, że oto dopadła go jakaś poważna choroba oczu. Ale astygmatyzm to nie choroba, na którą można zapaść znienacka, a wadliwe zbudowana rogówka lub soczewka. Wada ta ma charakter dziedziczny i nasz tryb życia nie ma na jej rozwój najmniejszego wpływu. Mamy za to wpływ na jej pozbycie się i zaoszczędzenie sobie problemów z doborem okularów bądź soczewek kontaktowych. 

Tak, astygmatyzm można korygować okularami bądź soczewkami kontaktowymi, ale…

Specyfika astygmatyzmu

Specyfika astygmatyzmu polega na tym, że nie jest się w stanie złapać ostrości widzenia i ma się zaburzenia poczucia przestrzeni. Objawom ze strony układu optycznego mogą towarzyszyć bóle i zawroty głowy, pieczenie i łzawienie oczu oraz kłopoty z koncentracją.

Po pierwsze, astygmatyzm jest wadą, która albo nie wymaga żadnej korekcji, albo sprawia duże trudności w doborze właściwych soczewek okularowych lub kontaktowych. 

Możemy całkiem dobrze funkcjonować mając minimalny astygmatyzm – po prostu przyzwyczajamy się do takiego, a nie innego widzenia. Specjaliści są zdania, że astygmatyzm jest tak częstą nieprawidłowością, że można stwierdzić, iż dotyczy większości ludzi. W wielu przypadkach jednak zmiany w rogówce są tak niewielkie, że nie wpływa to znacząco na jakość widzenia i nie wymaga korekcji. Jeżeli astygmatyzm nie przekracza 1,0 dioptrii, to najczęściej nie wymaga korekcji, ale wyższy sprawia, że około 50% pacjentów odczuwa tak znaczące upośledzenie jakości widzenia i związanego z nim komfortu codziennego funkcjonowania, że wymaga pomocy okulistycznej. I tu zaczynają się schody…

Istnieje wiele odmian i wiele klasyfikacji astygmatyzmu – wszystko na ten temat znajdziecie na naszej stronie.

Im bardziej skomplikowany astygmatyzm, tym większe trudności z dobraniem okularów korekcyjnych bądź soczewek kontaktowych.

Oczywiście istnieją i soczewki okularowe (cylindryczne), i soczewki kontaktowe (toryczne), stworzone specjalnie do korygowania astygmatyzmu, ale bywa tak, że okulista nie jest w stanie dobrać dla swojego pacjenta optymalnej korekcji. To znaczy: obiektywnie rzecz biorąc, oferuje pacjentowi najlepszą możliwą korekcję w jego wadzie wzroku, ale pacjent subiektywnie nie odczuwa poprawy widzenia. 

Po drugie, astygmatyzm rzadko występuje jako jedyna wada wzroku. Często towarzyszy np. krótkowzroczności, a wtedy dobranie naprawdę komfortowych dla pacjenta szkieł/soczewek jest jeszcze trudniejsze. 

Podsumujmy: choć dzięki obecnemu stanowi wiedzy wszystkie rodzaje astygmatyzmu z łatwością poddają się diagnozie, wciąż znaczną trudność stanowi dobranie maksymalnie komfortowych dla pacjenta okularów korekcyjnych albo soczewek kontaktowych. 

Dlatego w astygmatyzm najlepiej wycelować laserem! 

Laserowa korekcja astygmatyzmu

Aż 99% przypadków astygmatyzmu to wady możliwe do skorygowania laserem. Jest to szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z astygmatyzmem skomplikowanym, nieregularnym i/lub towarzyszącymi mu innymi wadami wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność) lub chorobami oczu (np. zaćma).

Astygmatyzm skalowany jest następująco:

  • niski – do 1 dioptrii cylindrycznych (zwykle nie wymaga korekcji)
  • średni – od 1 do 2 dioptrii cylindrycznych 
  • wysoki – od 2 do 3 dioptrii cylindrycznych
  • bardzo wysoki – powyżej 3 dioptrii cylindrycznych

W ramach laserowej korekcji wzroku możliwe jest wyleczenie astygmatyzmu sięgającego ok. 6 dioptrii. Jeżeli pacjent zmaga się także z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością, wówczas podczas jednego zabiegu można skorygować obie wady.

Laserowa korekcja astygmatyzmu wykonywana jest metodami:

  • Femto-LASIK (All-Laser-LASIK): Dzięki precyzyjnemu laserowi femtosekundowemu, chirurg wykonuje cięcie w rogówce, tworząc cienki płatek o grubości 0,1 mm – flap. Używa lasera excimerowego, by przez kilka sekund wymodelować odsłoniętą wcześniej rogówkę, następnie płatek jest z powrotem zamykany; przytwierdza się i tworzy ochronną barierę rogówki.
  • LASIK (laser assisted in situ keratomileusis): technika dwuetapowa; rogówka nacinana jest za pomocą skalpela (mikrokeratomu), a następnie powierzchni rogówki jest modelowana tak, aby mogła ona właściwie ogniskować obraz na siatkówkę.
  • LASEK/PRK: zabieg polega na odchyleniu (LASEK) albo usunięciu (PRK) górnej warstwy komórkowej rogówki (nabłonka), a następnie odpowiednim wymodelowaniu leżącej pod nią tkanki rogówki za pomocą lasera excimerowego. Celem zabiegu jest odpowiednie wymodelowanie promieniem lasera centralnej powierzchni rogówki tak aby ogniskowała ona obraz precyzyjnie na powierzchnię siatkówki.

Operując laserem oczy obarczone astygmatyzmem nie trzeba wprowadzać pacjenta w stan znieczulenia ogólnego. Zabiegi wykonywane są jedynie przy znieczuleniu miejscowym w postaci kropli do oczu. Po operacji pacjent przebywa w sali pozabiegowej około 2-3 godziny.

Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, może iść do domu. Pełną listę zaleceń pooperacyjnych otrzymuje podczas pierwszej kontroli pooperacyjnej. 

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić