Laserowe lęki. Podczas laserowej operacji oczu istnieje ryzyko, że stracę wzrok

Ingerencja chirurgiczna w obrębie oczu wzbudza w pacjentach niemal pierwotny lęk przed oślepnięciem. Z technicznego punktu widzenia ryzyko laserowej operacji oka jest niezwykle małe. Istnieje jedynie ryzyko, że kiedy operacji poddawane jest oko z nieustabilizowaną wadą może zajść konieczność ponowienia operacji w przyszłości.

Jak czytamy w źródłach brytyjskich: Realistycznie szansa na utratę widzenia w wyniku laserowej korekty wzroku wykonanej przez doświadczonego chirurga jest zbyt mała, by ją zmierzyć – wynosi blisko 1 na 5 milionów.

Odpowiednie przygotowanie pacjenta do operacji i prawidłowo przeprowadzony zabieg, jak również przestrzeganie zaleceń lekarza po korekcji laserowej całkowicie eliminują jakiekolwiek ryzyko utraty wzroku.

Możliwe, że obawy pacjentów związane z ryzykiem utraty wzroku podczas laserowej korekcji wzroku wiążą się z faktem, że operacja przeprowadzana jest właśnie laserem – czy gdyby narzędziem używanym do korekcji był skalpel, obawy byłyby mniejsze? Tego nie wiemy, wiemy jednak, że lasery używane we współczesnej chirurgii refrakcyjnej to najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na rynku. Mało tego: wciąż poszukuje się nowych rozwiązań technicznych, które uczyniłyby zabiegi jeszcze bardziej komfortowymi dla pacjentów, a chirurgom refrakcyjnym dały większe możliwości korygowania wad wzroku i leczenia chorób oczu. 

Warto wiedzieć, że szybki rozwój technik okulistycznych sprawia, iż laserowa operacja oczu jest zabiegiem maksymalnie bezpiecznym. Liczba powikłań to poniżej 1% przypadków. W przypadku wszelkich zabiegów medycznych nie używa się pojęcia „gwarancji”, a „skuteczności zabiegu”. Zabieg laserowej korekcji wzroku jest skuteczny w ok. 95%. Statystyki dotyczące laserowej korekcji wzroku podają, że ok. 95 % operowanych osób osiąga po zabiegu jakość widzenia bezpieczną do prowadzenia samochodu.

Kiedy laserowe operacje oka były stosunkowo nowe w świecie medycznym, wiele się mówiło o tym, że leczenie może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Na szczęście obecnie, dzięki dużemu doświadczeniu chirurgów i coraz bardziej zaawansowanej technologii już nie powiela się takich stereotypowych opinii. Laserowa operacja oka, wykonywana przez eksperta, jest w rzeczywistości bezpieczniejsza niż noszenie soczewek kontaktowych. Po dwudziestu latach od wpisania lasera excimerowego na listę FDA (czyli w roku 2015), postanowiono przeprowadzić w USA ankietę wśród okulistów praktykujących chirurgię refrakcyjną.

Z badań wynikało m. in. że lekarze okuliści aż 4 razy częściej poddają się zabiegom laserowej korekcji wzroku i aż 2/3 z nich rekomenduje te zabiegi najbliższym członkom rodziny.

author image

Autor:

Dr. Victor Derhartunian

Dr Victor Derhartunian od 2012 roku z sukcesem prowadzi własną klinikę EyeLaser we Wiedniu (Austria), zaś od 2016 roku – Centrum Chirurgii Laserowej w Zurychu (Szwajcaria). Obie te placówki należą do wysoko ocenianych przez Pacjentów klinik w tej części Europy, a wszystko to dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innowacyjnych technologii i zastosowaniu absolutnie wysokich standardów w pracy z Pacjentami.

Zapisz się na niezobowiązująca wizytę i konsultację, na której dowiesz się, jak możemy poprawić Twój wzrok.

Zobacz jak się umówić