Biometria optyczna dostarcza informacji o długości gałki ocznej oraz odległościach pomiędzy kolejnymi elementami oka. Podczas badania można też zobrazować rogówkę, soczewkę, siatkówkę wzdłuż promienia pomiarowego. Ocenie podlega szerokość kąta przesączania, zrostów w tym kącie, zamknięcie kąta przez soczewkę itd. pomaga też stwierdzić wszelkie różnice w długości gałek ocznych.

To jedno z podstawowych badań zalecanych w diagnostyce przed laserową korekcją wady wzroku lub implantacją (wszczepieniem) sztucznych soczewek. W niektórych postaciach jaskry ma znaczenie decydujące o wyborze metody laserowej lub chirurgicznej. Ultrabiomikroskopia jest najbardziej precyzyjną metodą badania guzów, cyst a także badania drożności przetok pooperacyjnych czyli skutków zabiegu. Może być wykonana nawet wtedy, gdy rogówka jest całkowicie zmętniała.

Badanie wykonywane jest na leżąco. Oko pacjenta zostaje znieczulone, a na oku ustawia się plastikową rozwórkę wypełnioną wodą, w której sonda ultradźwiękowa penetruje przedni odcinek oka. Badane obiekty lekarz widzi na monitorze komputera.

Badanie wykonuje się bez konieczności podania środka rozszerzającego źrenicę. Biometria optyczna nie wymaga bezpośredniego kontaktu z gałką oczną. Opiera się na technice optycznej tomografii koherencyjnej (OCT).

Najważniejsze to wybrać metodę właściwą dla Twojej wady wzroku. Podczas wstępnej konsultacji, zaproponujemy odpowiednią technikę korekcji laserowej.

 

Umawiam się na wstępną konsultację