Krótkowzroczność, w nomenklaturze medycznej miopia, to wada wzroku polegająca na tym, że równoległe promienie świetlne wpadające do oka załamują się nie na siatkówce, lecz przed nią. Krótkowidz widzi niewyraźnie przedmioty oddalone od siebie. Przy bardzo małej krótkowzroczności (-1/-2 dioptrie) noszenie szkieł czy okularów korekcyjnych nie zawsze jest konieczne, jednak jeśli wada jest wyższa, trudność sprawia nawet przeczytanie tekstu ze standardowej odległości – litery w książce czy gazecie rozmywają się i trzeba ją przesunąć bardzo blisko oczu.

Krótkowzroczność dobrze poddaje się korekcji szkłami okularowymi i soczewkami kontaktowymi, ale jeśli tylko mamy ustabilizowaną wadę, warto skorzystać z laserowej korekcji krótkowzroczności. To właśnie krótkowzroczność była tą wadą, od operacji której zaczyna się historia chirurgicznej korekcji wzroku w latach ’50 XX wieku. Pod koniec lat ’80 przeprowadzono pierwszy udany zabieg z użyciem lasera excimerowego, a potem zaczęły pojawiać się kolejne, coraz precyzyjniejsze metody laserowej korekcji krótkowzroczności.

Nie istnieje jedna obiektywnie najlepsza metoda korekcji wad wzroku, ale dziś już wiemy, że laserowa korekcja krótkowzroczności (a także nadwzroczności, astygmatyzmu czy starczowzroczności) to najbardziej zindywidualizowane procedury okulistyczne, poprzedzone szczegółowymi badaniami. Laserowej korekcji krótkowzroczności oraz innych wad wzroku dokonuje się różnymi metodami, można więc dobrać metodę maksymalnie zindywidualizowaną, stosowną do potrzeb każdego pacjenta.

Podczas laserowej korekcji krótkowzroczności spłaszcza się środkową część rogówki w celu zmniejszenia siły załamywania. Lasery korygujące krótkowzroczność wykorzystywane są w następujących zabiegach:

  • LASEK/PRK: zabieg polega na odchyleniu (LASEK) albo usunięciu (PRK) górnej warstwy komórkowej rogówki (nabłonka), a następnie odpowiednim wymodelowaniu leżącej pod nią tkanki rogówki za pomocą lasera excimerowego.
  • LASIK: technika dwuetapowa; rogówka nacinana jest za pomocą skalpela (mikrokeratomu), a następnie powierzchni rogówki jest modelowana tak, aby mogła ona właściwie ogniskować obraz na siatkówkę.
  • Femto-LASIK: dzięki precyzyjnemu laserowi femtosekundowemu, chirurg wykonuje cięcie w rogówce, tworząc cienki płatek o grubości 0,1 mm – flap. Używa lasera excimerowego, by przez kilka sekund wymodelować odsłoniętą wcześniej rogówkę, następnie płatek jest z powrotem zamykany; przytwierdza się i tworzy ochronną barierę rogówki.
  • Trans-PRK smart surFace:  najmniej inwazyjna metoda leczenia krótkowzroczności laserem. Korekcja dioptrii odbywa się w pierwszym etapie zabiegu, podczas gdy chirurg korzysta z wysokoprecyzyjnego lasera excimerowego. PRK była kiedyś standardową metodą leczenia oczu laserem, a metoda LASIK ją zastąpiła, ponieważ wiązała się z mniejszym bólem. Jednak technika LASIK zawodziła u Pacjentów, u których rogówka była zbyt cienka lub nieregularna. Nowoczesne możliwości Trans-PRK przyczyniły się do optymalizacji zabiegu w najważniejszym punkcie.
  • Mikrosoczewkowa laserowa korekcja wzroku (SmartSight / Relex smile / Clear)