PresbyMAX (bi-asferyczna, multifokalna ablacja rogówki) to metoda laserowej korekcji wzroku. Stosuje się ją u osób mających zaburzenia akomodacji bez współwystępującej wady wzroku, np. związane ze starczowzrocznością. Wskazaniem do leczenia metodą PresbyMAX są także wady wzroku z zakresie od – 5,0 dioptrii do +2,75 dioptrii oraz do 3,0 cylindrów przy towarzyszącej niewydolności akomodacji u pacjentów powyżej 40 roku życia.

W centralnej części rogówki jest rodzaj wysepki. Ta centralna cześć rogówki odpowiada za ostre widzenie do bliży, zaś obwodowa część rogówki pozwala na ostre widzenie do dali. Podczas zabiegu metodą PresbyMAX rogówka modelowana jest laserem w taki sposób, że jej nowa krzywizna pozwala pacjentowi na widzenie z różnych odległości. Centralna cześć rogówki umożliwia widzenie z bliskiej odległości, a obwodowa ułatwia widzenie z odległości pośrednich i z daleka.

adres:

SwissLaser (Horizon Plaza) ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

telefon:

+48 221 201 690

Image module

Ilość światła wpadająca do oka nie jest dzielona po równo pomiędzy obie wymienione części. Dlatego u pewnej grupy osób kontrast podczas patrzenia na przedmioty znajdujące się blisko (daleko) może być gorszy niż w przypadku patrzenia daleko (blisko). Zabieg PresbyMAX nie zniweluje tych różnic do zera, ale jest w stanie uwolnić pacjenta od konieczności noszenia okularów do czytania. Metoda PresbyMAX zapewnia 35 % widzenia z bliży (+1,75 do +3,00 dodatkowych dioptrii),15% widzenia z pośrednich odległości oraz 45% widzenia w dal.

Podczas zabiegu nabłonek rogówki jest odsłaniany a na zrąb rogówki oddziałuje się laserem femtosekundowym i excimerowym. Poprawa widzenia z bliży następuje już w klika minut po zabiegu, widzenie z pośrednich i dalszych odległości pojawia się po 5-7 dniach. Poprawę jakości widzenia pacjent uzyskuje po kilku tygodniach.

Przeciwwskazania do zabiegu

Jednym z warunków poddania się zabiegowi PresbyMAX jest przezierna soczewka własna pacjenta. Oznacza to, że jeśli lekarz zauważa choćby najmniejsze zmętnienie soczewki, zwiastujące początki zaćmy, nie wykona zabiegu PresbyMAX. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest usunięcie soczewki własnej i wszczepienie soczewki sztucznej. Jeśli wybór padnie na soczewkę wieloogniskową (trifokalną, multifokalną) umożliwi ona bardzo dobrą ostrość wzroku do dali, bliży (35-40 cm) oraz odległości pośredniej (60-90 cm).

Obok zaćmy, przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu PresbyMAX są:

  • jaskra, stany zapalne oka, stożek, dystrofie i inne nieprawidłowości rogówki,
  • choroby z autoagresji (autoimmunologiczne),
  • zaburzenia hormonalne,
  • wszczepiony rozrusznik serca,
  • niekorzystne parametry optyczne oka takie jak np. cienka rogówka, zbyt szerokie źrenice, zbyt stroma lub płaska krzywizna rogówki, nasilony zespół suchego oka.

Zalety metody PresbyMAX

Zalety zabiegu metodą PresbyMAX to:

  • krótki czas trwania (kilka minut),
  • możliwość jednoczesnej korekcji wad wzroku,
  • wysoka jakość widzenia ze wszystkich odległości.

Leczenie metodą PresbyMAX nie indukuje aberracji optycznych, nie powoduje utraty głębi ostrości, ani utraty widzenia kontrastowego. W celu uzyskania optymalnych efektów leczenia zabieg musi być wykonany w obu oczach. W nielicznych przypadkach, przy słabym oświetleniu pacjenci po zabiegu muszą używać małych dodatnich mocy szkieł do bliży. W razie konieczności zabieg PresbyMax można powtórzyć po co najmniej po 6 miesiącach.