Czy każdy może poddać się laserowej korekcji wzroku?

Nie. O tym, czy nasze oczy mogą zostać poddane operacji laserem decyduje rodzaj wady wzroku, stan anatomiczny oczu oraz ewentualne choroby oczu, a także ogólny stan zdrowia. Analiza wszystkich wymienionych danych pozwala lekarzowi zakwalifikować (lub nie) pacjenta do zabiegu laserem.

Dlaczego jeden lekarz podejmuje się wykonania zabiegu, a inny nie?

Nie jest to „widzi mi się” lekarza. Możliwe, że odmawia z uwagi na fakt, że w jego klinice nie ma odpowiedniego sprzętu albo on sam nie ma odpowiednich umiejętności. Zawsze warto zapytać, czy odmowa wiąże się z naszym stanem zdrowia i uwarunkowaniami anatomicznymi oka, czy z możliwościami technicznymi kliniki. W tym ostatnim przypadku należy szukać pomocy gdzie indziej.

Jakie są przeciwwskazania do laserowej korekcji wzroku?

Wśród przeciwwskazań wymienia się nieustabilizowaną wadę wzroku, choroby oczu, odchylenia od normy w budowie anatomicznej oka (jeśli są, zdiagnozuje je lekarz podczas badań kwalifikacyjnych) oraz choroby ogólnoustrojowe (np. cukrzyca, choroby z autoagresji, problemy z układem sercowo-naczyniowym, alergia, atopia). Do przeciwwskazań zalicza się także okres ciąży i karmienia, a także skłonność do tworzenia się bliznowców. Wady wzroku uniemożliwiające laserową korekcję wzroku to przede wszystkim:

 • niektóre zmiany w rogówce: stożek rogówki, zbyt cienka rogówka, wrodzone patologie rogówki, choroby dystroficzne, blizny rogówki,
 • zbyt wysoka wada wzroku: krótkowzroczność powyżej – 10 dioptrii i dalekowzroczność powyżej +23 dioptrii,
 • trudny w leczeniu astygmatyzm.

Na czym polegają badania kwalifikacyjne do zabiegu laserowej korekcji wzroku?

W ramach badań kwalifikacyjnych lekarz okulista przeprowadza pogłębiony wywiad z pacjentem, aby zorientować się, czy nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Pacjent może liczyć na konsultację z optometrystą, który konsultuje w razie potrzeby z chirurgiem, wstępne badanie okulistyczne, ustalenie indywidulanej strategii korekcji wady wzroku, omówienie szczegółów możliwych zabiegów.

Na czym polega przygotowanie do zabiegu?

W ramach przygotowania do zabiegu otrzymamy kompleksowe badanie okulistyczne zawierające precyzyjne techniczne, optyczne i medyczne pomiary, wstępne badania kwalifikujące oraz szczegółowe omówienie wybranego dla nas rodzaju zabiegu i odpowiedzi na wszystkie pytania.

Czy można operować oboje oczy podczas jednego zabiegu?

Tak można, choć często operuje się najpierw jedno, a potem drugie oko. Robi się tak ze względów bezpieczeństwa. Gdyby pojawiły się powikłania, pacjent będzie w bardziej komfortowej sytuacji. Jeśli konieczna jest operacja zaćmy w obu oczach, pomiędzy jednym a drugim zabiegiem powinien minąć miesiąc, choć w uzasadnionych przypadkach można odejść od tej zasady. Jednym z nich jest równoczesne występowanie zaćmy i jaskry.

Czy możliwa jest korekcja dwóch wad worku (np. krótkowzroczność i astygmatyzm) podczas jednego zabiegu?

Tak. Najnowsze technologie operacyjne umożliwiają łączenie operacji krótko-/daleko-/starczowzroczności z jednoczesnym usunięciem innych wad wzroku, np. astygmatyzmu.

Czy można poddać się operacji laserem, kiedy ma się inną wadę w każdym oku?

Tak, w przypadku różnowzroczności, czyli anizometropii (jedno oko jest krótkowzroczne, a drugie dalekowzroczne; taka sama wada na obu oczach, ale o różnych, często bardzo skrajnych mocach) także możliwa jest laserowa korekcja wzroku.

Od czego zależy wybór metody laserowej korekcji wzroku?

Wybór metody zależy od rodzaju wady wzroku oraz cech anatomicznych oka/oczu każdego pacjenta. Zawsze jest to wybór maksymalnie zindywidualizowany i precyzyjnie dobrany.

Która metoda laserowej korekcji wzroku jest najlepsza?

Nie istnieje obiektywnie najlepsza metoda laserowej korekcji wzroku. Możemy mówić jedynie o metodach technologicznie mniej lub bardziej zaawansowanych czy mniej lub bardziej precyzyjnych. W przypadku każdego pacjenta najlepsza jest ta metoda, która zostanie zalecona przez lekarza po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu oraz przeprowadzeniu serii szczegółowych badań.

Na czym polega zabieg laserowej korekcji wzroku?

Najogólniej rzecz ujmując, zabieg laserowej korekcji wzroku polega na precyzyjnej zmianie kształtu rogówki wiązką lasera. W zależności od wady wzroku, rogówkę można:

 • uwypuklić, gdy jest zbyt płaska (u dalekowidzów),
 • spłaszczyć, gdy jest zbyt wypukła (u krótkowidzów),
 • wyrównać, gdy rogówka ma nieregularny kształt (u astygmatyków).

Jakie znieczulenie jest używane podczas zabiegu?

Laserowa korekcja wzroku przebiega w znieczuleniu miejscowym (do oczu wkrapla się znieczulające krople) w warunkach ambulatoryjnych.

Czy laserowa operacja oczu jest bolesna?

W zależności od wybranej metody pacjent może odczuwać mniejszy lub większy, ale krótkotrwały dyskomfort. Żadna z metod laserowej korekcji wzroku nie wiąże się z doznaniami bólowymi PODCZAS operacji.

Czy po operacji będę odczuwał ból?

Po laserowej operacji wzroku może pojawić się ból, który łatwo uśmierza się zwykłymi środkami przeciwbólowymi.

Co dzieje się bezpośrednio po zabiegu?

Po zabiegu pacjent odpoczywa w sali pozabiegowej około 2-3 godzin. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, może iść do domu. Pełną listę zaleceń pooperacyjnych lekarz przekazuje pacjentowi podczas kontroli pooperacyjnej. Jeśli pacjent przyjechał samochodem, dobrze, żeby za kierownicą zastąpił go ktoś inny.

Czy zaleceń lekarza trzeba przestrzegać bezwzględnie, czy są wyjątki?

Nie, nie ma wyjątków. Bezwzględne przestrzeganie zaleceń lekarza gwarantuje szybki powrót do pełnej sprawności oraz minimalizuje ryzyko powikłań.

Jak długo trwa rekonwalescencja po laserowej operacji oczu?

Po 5-7 dniach od przeprowadzenia operacji pacjent zaczyna funkcjonować normalnie, a po upływie miesiąca widzi już perfekcyjnie.

Jak przebiega rekonwalescencja po laserowej operacji oczu?

Po zabiegu laserowej korekcji wzroku zaleca się:

 • w dniu zabiegu unikać prowadzenia samochodu – operowane oko jest nadwrażliwe na światło (wrażliwość ta może być tylko tymczasowa lub utrzymać się na stałe), może łzawić, piec,
 • przez kilka dni po zabiegu ograniczać pracę przy komputerze,
 • przez kilka dni nosić okulary przeciwsłoneczne,
 • uważać na oko podczas kąpieli – żeby nie dostało się do niego mydło czy szampon,
 • uważać na wszelkie gwałtowne ruchy dłonią w okolicy oka – nie pocierać, nie przyciskać powiek,
 • przez miesiąc nie korzystać z kąpieli słonecznych bez okularów, z basenów publicznych, zakurzonych i zadymionych pomieszczeń.

Jak często pojawiają się powikłania?

Szybki rozwój technik okulistycznych sprawia, że laserowa operacja oczu jest zabiegiem maksymalnie bezpiecznym. Liczba powikłań to poniżej 1% przypadków. Najczęstsze powikłania to:

 • Na skutek zabiegu może dojść do wrośnięcia lub przemieszczenia płatka rogówki (flapa), które można skorygować szybkim zabiegiem.
 • Zjawisko uwypuklenia rogówki (keratektazja) jest niezwykle rzadkie (1 na 10-40 tyś. przypadków), ale kiedy już się pojawi łatwo wzmocnić rogówkę metodą CXL.
 • W związku ze zmiennością procesu gojenia i mocą lasera może dojść do niedokorekcji lub nadkorekcji wynoszącej 20% pożądanej ostrości wzroku, którą można jednak skorygować w okresie 3-8 miesięcy po operacji.

Czy laserowa korekcja wzroku niesie ryzyko jego utraty?

Nie, nie ma takiego ryzyka. Istnieje jedynie ryzyko, że kiedy operacji poddawane jest oko z nieustabilizowaną wadą może zajść konieczność ponowienia operacji w przyszłości.

Czy istnieje gwarancja, że nie będę musiał już nigdy nosić okularów czy soczewek kontaktowych?

W przypadku wszelkich zabiegów medycznych nie używa się pojęcia „gwarancji”, a „skuteczności zabiegu”. Zabieg laserowej korekcji wzroku jest skuteczny w ok. 95%. Statystyki dotyczące laserowej korekcji wzroku podają, że ok. 95 % operowanych osób osiąga po zabiegu jakość widzenia bezpieczną do prowadzenia samochodu.

Czy laserowa korekcja wad wzroku jest refundowana przez NFZ?

Nie, zabieg laserowej korekcji wad wzroku nie jest refundowany przez NFZ i można wykonać go jedynie w prywatnej placówce. Narodowy Fundusz Zdrowia traktuje laserową korekcję wady wzroku jako zabieg kosmetyczny.

Co to są soczewki fakijne?

Są to elastycznej soczewki, implantowane (czyli wszczepiane) pomiędzy tęczówkę a naturalną soczewkę oka. Oznacza to, że naturalna soczewka nie jest usuwana podczas zabiegu. W uzasadnionych medycznie przypadkach istnieje więc możliwość usunięcia soczewki fakijnej. Do produkcji soczewek fakijnych wykorzystuje się kolamer [Collamer (ILC)]– biokompatybilny materiał stworzony na bazie kolagenu. Jest on bardzo dobrze tolerowany przez oko.

Kto kwalifikuje się wszczepienia soczewek fakijnych?

Do zabiegu wszczepienia soczewek fakijnych kwalifikują się osoby, które z różnych wskazań medycznych nie mogą poddać się laserowej korekcji wzroku.

Co to jest refrakcyjna wymiana soczewki?

RLE (refractive lens exchange) bądź CLE (clear lens extraction) czyli refrakcyjna wymiana soczewki polega na usunięciu własnej soczewki pacjenta i zastąpieniu jej zaawansowaną technologicznie sztuczną soczewką korygującą wadę wzroku.

Kto kwalifikuje się do refrakcyjnej wymiany soczewki?

Zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki taki zaleca się pacjentom, u których zdiagnozowano zaćmę, ale także u osób z silną krótkowzrocznością, dalekowzrocznością, starczowzrocznością i astygmatyzmem oraz – uwaga – takich, u których jeszcze zaćma się nie pojawiła, ale istnieje jej duże ryzyko.

Czy można operować zaćmę we wczesnym stadium?

Jeszcze do niedawna operowano jedynie zaćmę dojrzałą, obecnie okuliści stoją na stanowisku, że operacja zaćmy jest wskazana nawet w stadium początkowym, jeśli tylko upośledzenie widzenia jest na tyle duże, że utrudnia codzienne funkcjonowanie. Decydując się na refrakcyjną wymianę soczewki w ramach chirurgicznego leczenia zaćmy możemy zdecydować się na taki rodzaj soczewki, który „przy okazji” skoryguje istniejącą u pacjenta wadę wzroku. Najnowsze technologie operacyjne umożliwiają łączenie operacji zaćmy z jednoczesnym usunięciem innych wad wzroku, np. astygmatyzmu czy starczowzroczności (presbiopii).